MTBO.cz
MTBO - mountain bike orienteering

Činnost sekce MTBO

V souladu se Stanovami Českého svazu orientačních sportů:

1. Organizačními složkami ČSOS zřizovanými valnou hromadou podle věcné působnosti (podle charakteru jednotlivých orientačních sportů) a zastřešujícími činnost jednotlivých orientačních sportů jsou sekce. Jednou ze sekcí je i sekce MTBO.

2. Sekce MTBO je prostřednictvím svých orgánů oprávněna v prvním stupni rozhodovat ve všech sportovně-technických věcech týkajících se MTBO, s výjimkou věcí s mezinárodním prvkem a s výjimkou věcí společných všem nebo více sekcím, jež patří vždy do působnosti výboru, a s výjimkou dalších věcí, které jsou stanovami svěřeny k rozhodování výboru nebo jinému orgánu ČSOS.

3. O níže uvedených věcech týkajících se MTBO rozhoduje výbor na návrh příslušné sekce MTBO, která:
a) navrhuje koncepci práce s reprezentací České republiky v MTBO,
b) navrhuje šéftrenéry reprezentačního družstva dospělých, reprezentačního družstva juniorů a vedoucího výběru dorostu v MTBO,
c) navrhuje vyslání výpravy na mistrovství světa, mistrovství Evropy a mistrovství světa juniorů,
d) navrhuje vedoucí výpravy na mistrovství světa, mistrovství Evropy a mistrovství světa juniorů,
e) navrhuje odměny za umístění na mistrovství světa, mistrovství Evropy, mistrovství světa juniorů a světovém poháru,
f) navrhuje vyslání výpravy na mistrovství Evropy dorostu,
g) navrhuje vedoucího výpravy na mistrovství Evropy dorostu,
h) navrhuje Pravidla MTBO,
i) navrhuje Soutěžní řád celostátních soutěží MTBO,
j) navrhuje Klasifikační řád MTBO,
k) navrhuje výboru zřízení a zrušení TSM.

4. Sekce MTBO písemně na každém zasedání výboru informuje výbor o činnosti a rozhodnutích sekce MTBO v období mezi zasedáními výboru.

5. Orgány sekce MTBO jsou:
a) shromáždění sekce MTBO,
b) vedení sekce MTBO.

6. Nejvyšším orgánem sekce MTBO je shromáždění sekce MTBO. Klíč k určení počtu a složení delegátů každého následujícího zasedání shromáždění sekce MTBO schválí předchozí shromáždění sekce MTBO. Shromáždění sekce MTBO je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů. K platnosti usnesení shromáždění sekce MTBO je zapotřebí souhlasu alespoň nadpoloviční většiny přítomných delegátů.

7. Výkonným orgánem sekce MTBO je vedení sekce MTBO. Předseda sekce MTBO a další členové vedení sekce MTBO jsou voleni shromážděním sekce MTBO na dobu stanovenou shromážděním sekce MTBO.

8. Všechna další pravidla činnosti sekce MTBO a jejích orgánů určí vnitřní předpisy sekce MTBO přijaté shromážděním sekce MTBO. Neurčí-li shromáždění sekce MTBO jinak, je vedení sekce MTBO oprávněno rozhodovat ve všech věcech sekce MTBO, pokud nejsou stanovami nebo vnitřními předpisy ČSOS svěřeny k rozhodování jinému orgánu ČSOS.

9. Za sportovně-technickou věc bez mezinárodního prvku, ne společnou všem nebo více sekcím a týkající se MTBO se považuje zejména:
a) organizace soutěží v MTBO,
b) tvorba a úpravy pravidel MTBO,
c) pravidla pro práci rozhodčích v MTBO,
d) metodická činnost v MTBO,
e) organizace práce s talentovanou mládeží v MTBO,
f) organizace práce s reprezentací ČR v MTBO (zejména sportovní příprava reprezentace, počty členů reprezentačních družstev, materiální zabezpečení
reprezentace).
Případný spor mezi sekcí MTBO a výborem o to, zda určitá záležitost je sportovně-technickou věcí bez mezinárodního prvku, ne společnou všem nebo více sekcím a týkající se konkrétního orientačního sportu (a tedy spadající do působnosti sekce MTBO) nebo věci spadající do působnosti výboru se sekce MTBO a výbor pokusí vždy vyřešit především vzájemnou dohodou. Nedosáhne-li se v takovém sporu dohody, rozhodne o řešení sporu bez možnosti odvolání ad hoc skupina
složená z předsednictva ČSOS, předsedy sekce MTBO a generálního sekretáře ČSOS.

10. Vedení sekce MTBO je oprávněno zřizovat k řešení specifických ad hoc i dlouhodobých záležitostí své poradní orgány, v případě poradních orgánů k řešení dlouhodobých záležitostí s jednotným označením „komise“.

11. Organizačními složkami sekce MTBO jsou oblasti. O zřízení a zrušení oblasti rozhoduje vedení sekce MTBO. Oblasti jsou zřizovány zejména pro organizaci a řízení soutěží a pro koordinaci péče o talentovanou mládež v MTBO a v rozvoji rekreačních forem MTBO. Všechna další pravidla činnosti oblasti určí vnitřní předpisy sekce MTBO.

 

Vedení sekce MTBO

Komise sekce MTBO

Český pohár MTBO podporují
HAVEN, Slime, Joe´s, FOSS, Gipiemme, Recon, CamOne, Airhole, Jetblack Sporticus, potřeby pro orientační běh a MTBO
MIRY, mapník, mapníky, mapholders, mapholder, mapboards, mapboard, map, cardholder, portamapas, MTBO, MTB, mountain bike orienteerin, ski orienteering, ski-o Zdraví v láhvi - Kitl Astera, s.r.o. - zakázková výroba uměleckého skla, skleněné trofeje, ocenění a dárky, design, life style, art deco ForRide.cz, vše pro jízdu na kole, cyklo e-shop Webové stránky, Internetové aplikace - strict Mapník pro MTBO AutoPilot

Tyto webové stránky používají soubory cookie

Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského zážitku. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi zásadami používání souborů cookie.
Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webové stránky ukládají do vašeho počítače. Webové stránky používají soubory cookie, aby uživatelům umožnily provádět určité funkce. Soubory cookie, které jsou vyžadovány pro správné fungování webových stránek, je možné nastavovat bez Vašeho svolení a používáním našich webových stránek s nimi souhlasíte. Všechny ostatní soubory cookie je nutné schválit. Svůj souhlas s používáním souborů cookie můžete kdykoli změnit na naší stránce Nastavení cookies.

Odmítnout vše Přijmout vše Přizpůsobit volby
Podrobnosti
  • Nezbytně nutné Umožňují základní funkce webových stránek, jako je přihlášení uživatele a správa účtu. Webové stránky nelze bez nezbytně nutných souborů cookie správně používat.
  • Výkonové Používají se ke sledování toho, jak návštěvníci webové stránky používají, jde např. o analytické soubory cookie. Nelze je použít k přímé identifikaci určitého návštěvníka.
  • Pro cílení Používají se k identifikaci návštěvníků mezi různými webovými stránkami, např. obsahovými partnery a bannerovými sítěmi. Tyto soubory cookie mohou společnosti použít k vytvoření profilu zájmů návštěvníků nebo k zobrazování relevantních reklam na jiných webových stránkách.
  • Funkční Používají se k zapamatování informací o návštěvnících webových stránek, např. jazyka, časového pásma, rozšířeného obsahu.
  • Nezařazené Jsou ty, které nepatří do ostatních kategorií.
Nahoru