MTBO.cz
MTBO - mountain bike orienteering

Žádost o komentáře - návrh nové verze mapového klíče MTBO

Dostali jsme možnost připravit novou verzi mapového klíče pro MTBO tady v Čechách. Tímto zvu všechny zájemce ke komentování a posléze i testování této nové verze. Protože podklady jsou poměrně dlouhé, tak stručně průběh. O komentáře prosíme právě teď. Vaše názory a případné další návrhy prosím zasílejte do Velikonoc, tj. pondělí 22.4., mailem na petr.hanovec@seznam.cz. Stejně tak prosím organizátory zejména pražské MTBO ligy a brněnského MTBO poháru, kteří by měli zájem reálně otestovat nový klíč, aby se mi také ozvali. Testování chceme zahájit koncem dubna, po zpracování Vašich komentářů a dopracování OCAD symbolů. Součástí testování bude i další veřejná diskuze o finálním návrhu. Finální návrh z české strany bude poté předložen příslušným komisím IOF. 

MTBO mapový klíč a mandát k návrhu změn 

Aktuálně platný MTBO mapový klíč je v tuto chvíli ve verzi z roku 2010. Během této doby se vyskytla řada návrhů na jeho úpravu, které by lépe vyhovovaly praxi, nicméně žádný z nich nebyl doveden do finální verze. Jako příklad jsou zde značky pro ridable area/sjízdnou oblast (značka č. 839), která je uvedena jako testovací značka v příloze mapového klíče z roku 2010 a dosud nebyla dopracována. Další řadu změn připravila mapová pracovní komise MTBO v roce 2015 (viz. http://www.mtbo-commission.com/map-working-group.html), opět bez dokončení. 

S ohledem na situaci a s přihlédnutím, že v Čechách máme jako MTBO výrazně širší základnu i zkušenosti s organizací závodů než v ostatních zemích, bylo na podzimním shromáždění sekce MTBO rozhodnuto nabídnout pomoc s přípravou revize mapového klíče směrem k MTBO komisi IOF i mapové komisi IOF. Záměr byl schválen i předsednictvem ČSOS, předložen oběma komisím IOF a na jednání jednotlivých komisí v lednu ve Varšavě odsouhlasen i zde. 

Revize klíče se ujal Libor "Béďa" Bednařík a připravil kompletní návrh nového mapového klíče MTBO včetně textací a pokračuje s přípravou jednotlivých značek pro OCAD tak, aby se v další fázi dal mapový klíč vyzkoušet v praxi.  V tuto chvíli se obracíme na všechny, kteří se o tuto oblast zajímají a chtěli by pomoci s finálním zněním návrhu se žádostí o projití návrhu a jeho komentování.  

 

Návrh nového mapového klíče MTBO a žádost o komentáře 

Zde v příloze najdete návrh nového mapového MTBO klíče.

Dříve než si jej otevřete, chtěl bych zde zdůraznit několik bodů, na které je třeba brát ohled při jeho posuzování a komentování.  

 • Mapový klíč musí být použitelný ve všech zemích, což v případě MTBO zahrnuje specifickou situaci proti ostatním orientačním disciplínám a tou je pohyb na kole mimo cesty. Je důležité uvědomit si, že jsou země, kde se smí jezdit všude, země kde se smí jezdit jen po cestách a mimo cesty se kolo musí nést a pak země, kde je jakýkoliv pohyb mimo cesty zakázaný. V současném mapovém klíči tato situace není úplně zohledněna. Návrh nového mapového klíče zavádí značky v sekci 4.1 (Track symbols) jako vždy jezditelné a ostatní značky pak podle lokálních podmínek buď vyjadřují jak viditelnost, tak jezditelnost (pro země, kde se smí jezdit mimo), nebo viditelnost a běhatelnost (když smím jenom nosit) anebo jenom viditelnost, když mimo cestu nesmím vůbec. Jako příklad pro posouzení značek si můžeme vzít značky 509.1 (narrow ride, impossible riding) a 509.2 (narrow ride, medium riding). Tady u nás v ČR tyto dvě značky vyjadřují stejnou situaci, což může být vykácený průsek v lese bez cesty, kde musíme kolo nést, nicméně v zemích kde se smí jezdit všude, tak tyto dvě značky zobrazují, že to není cesta, ale přitom rozlišují, jestli se to dá jet, nebo situace donutí závodníka sesednout z kola. 
 • Mapa a mapové značky musí být primárně srozumitelné pro závodníky v průběhu závodu. Toto si ověříme až testováním, zda to co se jeví jako jasné v klidu u stolu a počítače, bude stejně srozumitelné závodníkům v plné rychlosti a to i s ohledem na množství času, které v průběhu závodu máme na přečtení mapy, pochopení situace a vymyšlení a realizaci postupu. Při posuzování návrhu je třeba si toto uvědomit. 
 • Značky je třeba posuzovat jak individuálně, tak i v celkovém pojetí mapového klíče. Tedy nejen jak vypadá sama jedna značka a co vyjadřuje, ale i jak tuto značku dokážeme vnímat na mapě s ohledem na ostatní symboly. Jako případ můžu uvést značky pěšího klíče ISOM 416 Distinct vegetation boundary/Zřetelná hranice vegetace, jejíž použití by v černém provedení bylo v bajkovém klíči matoucí proti značkám v sekci Track symbols, zejména značce 838. 
 • Mapové klíče IOF vychází z normy ISOM 2017. Bližší zdroje jsou na stránkách mapové komise IOF a mapové rady ČSOS. Celý koncept mapového klíče je česky shrnutý zde. Není na škodu projít si všechny mapové klíče jak pro pěší OB, kde kromě ISOM2017 existuje i speciální sprintový klíč, tak i případně klíč pro LOB. 
 • Nový mapový klíč bude schvalovat mapová komise IOF na základě doporučení MTBO komise IOF a zcela jistě se k tomuto návrhu budou vyjadřovat i ostatní země. 
 • V průběhu dubna se objeví aktualizace klíčů pro pěší ISOM2017-2 a ISSprOM2019, je možné, že se i v nich objeví nové náměty pro případné další úpravy, minimálně v oblasti celkového stylu zpracování mapových klíčů.

 

Hlavní změny a doplnění 

Změn a doplnění je po devíti letech poměrně dost, uvádím některé základní 

 • Zavedení minimálních rozměrů a odstupů symbolů 
 • Klade se důraz na tvar křižovatek a správné kreslení "Visible / Indistinct path junctions" 
 • Zavedení možnosti větších měřítek mapy pro masters závody 
 • Popisuje se, jak se mapový klíč vyrovnává s odlišnými možnostmi ježdění mimo cesty 
 • Je vyčleněna samostatná sekce "Track symbols" 4.1. Tato sekce definuje značky, které jsou jezditelné vždy bez ohledu na lokální úpravu povolení nebo zákazu ježdění mimo cesty. Definuje se jednotný způsob jak zobrazovat "Ridable area", nově označujeme tyto oblasti jako "Permitted to ride". Jsou nové značky pro schod a schody ("Step or edge …" 529.1 a "Stairs" 529.3) a značka pro jednosměrné cesty (841) 
 • Jsou doplněné vegetační symboly v sekci 4.5 tak, aby se pokrývaly možné situace sjízdnosti/viditelnosti podle jednotlivých národních možností jízdy mimo cesty. U některých značek se udává nově informace o sjízdnosti, respektive možné rychlosti jízdy daného vegetačního symbolu v ekvivalentu rychlosti jízdy podle značek sekce "Track symbols". Zavádí se nově značka pro podrost 407.1. 
 • Zavádí se nová sekce "Additional sprint symbols" 4.9 s doplněním symbolů, které lze použít pro sprintové závody. 
 • Otevírá se možnost zavedení značky "Indistinct track or path" v příloze 1., která by pak případně byla zařazena mezi "Track symbols". 

 

Způsob testování a žádost o pomoc s testováním 

Pro testování hledám pořadatele veřejných závodů nebo tréninků, kteří budou chystat novou mapu a byli by schopni a ochotni připravit mapu podle tohoto návrhu, abychom mohli otestovat celý nový klíč v reálném nasazení. Současně by pořadatel měl být schopen vytisknout mapu v odpovídající kvalitě, zejména co se týče reprodukce barev, optimálně tisk dle doporučení mapové rady ČSOS. 

Kromě celkového testu návrhu klíče bych chtěl najít pořadatele, který bude mít specifický prostor pro následující situace, které zahrnují hlavní novinky mapového klíče. 

 1. Otestování značek ze sekce "Additional sprint symbols" 4.9. Lze doplnit i o testování nových značek ze sekce Track symbols pro překážky typu schody. Mělo by se jednat o lokalitu se zástavbou (pro testování značek "Paved area – urban" 529.2, "Canopy" 526.2, "Step or Edge..." 529.1, "Stairs" 529.3) v kombinaci s otevřenými prostory pro sprintové značky vegetační (tmavě zelené symboly "Special Vegetation feature" 420, "Forbidden vegetation" 421 a "Impassible hedge" 421.1) a vrstevnicové ("Small erosion gully" 110 a "Small knoll" 112) 
 2. Otestování značek pro oblasti s povolením jízdy mimo cesty. Jedná se o značky 839 a 839.3, "Open land, permitted to ride" a "Forested area, permitted to ride". První značku již známe, druhý symbol je nový. Optimálně prostor, kde si budeme moci vyzkoušet obě značky současně, tj. jednu značku na louce, druhou v lese. 
 3. Vegetační symboly při povolení off-track riding. Tuto situaci v Čechách pravděpodobně často nebudeme řešit, pro testování klíče s ní ani moc nepočítám. Testování by znamenalo i trochu jiný přístup při přípravě mapových podkladů, než jsme obecně zvyklí. Nicméně pokud by někdo měl prostor, ve kterém by se dalo jezdit všude, tak bychom vyzkoušeli vnímání vegetačních značek jak z pohledu viditelnosti tak i sjízdnosti jednotlivých oblastí. 
| Zobrazeno 2206x | Informace | Petr Hanovec
Související články: Metodika
Český pohár MTBO podporují
HAVEN, Slime, Joe´s, FOSS, Gipiemme, Recon, CamOne, Airhole, Jetblack Sporticus, potřeby pro orientační běh a MTBO
MIRY, mapník, mapníky, mapholders, mapholder, mapboards, mapboard, map, cardholder, portamapas, MTBO, MTB, mountain bike orienteerin, ski orienteering, ski-o Zdraví v láhvi - Kitl Astera, s.r.o. - zakázková výroba uměleckého skla, skleněné trofeje, ocenění a dárky, design, life style, art deco ForRide.cz, vše pro jízdu na kole, cyklo e-shop Webové stránky, Internetové aplikace - strict Mapník pro MTBO AutoPilot

Tyto webové stránky používají soubory cookie

Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského zážitku. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi zásadami používání souborů cookie.
Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webové stránky ukládají do vašeho počítače. Webové stránky používají soubory cookie, aby uživatelům umožnily provádět určité funkce. Soubory cookie, které jsou vyžadovány pro správné fungování webových stránek, je možné nastavovat bez Vašeho svolení a používáním našich webových stránek s nimi souhlasíte. Všechny ostatní soubory cookie je nutné schválit. Svůj souhlas s používáním souborů cookie můžete kdykoli změnit na naší stránce Nastavení cookies.

Odmítnout vše Přijmout vše Přizpůsobit volby
Podrobnosti
 • Nezbytně nutné Umožňují základní funkce webových stránek, jako je přihlášení uživatele a správa účtu. Webové stránky nelze bez nezbytně nutných souborů cookie správně používat.
 • Výkonové Používají se ke sledování toho, jak návštěvníci webové stránky používají, jde např. o analytické soubory cookie. Nelze je použít k přímé identifikaci určitého návštěvníka.
 • Pro cílení Používají se k identifikaci návštěvníků mezi různými webovými stránkami, např. obsahovými partnery a bannerovými sítěmi. Tyto soubory cookie mohou společnosti použít k vytvoření profilu zájmů návštěvníků nebo k zobrazování relevantních reklam na jiných webových stránkách.
 • Funkční Používají se k zapamatování informací o návštěvnících webových stránek, např. jazyka, časového pásma, rozšířeného obsahu.
 • Nezařazené Jsou ty, které nepatří do ostatních kategorií.
Nahoru