MTBO.cz
MTBO - mountain bike orienteering

Výzva k předkládání návrhů pro jednání Shromáždění sekce MTBO 2021

27. listopadu proběhne shromáždění sekce MTBO, kde budeme hodnotit letošní sezónu a řešit důležité záležitosti pro sezóny příští. Zároveň je to jedna z hlavních platforem pro směrování dalšího vývoje orientační cyklistiky u nás. Shromáždění uvítá konstruktivní návrhy od všech, kdo se chtějí na volbě dalšího směru podílet.

Letošní Shromáždění sekce MTBO se uskuteční v sobotu 27. listopadu od 9:00, z důvodu stéle se šířící epidemie celá akce proběhne v online prostředí. Delegáty Shromáždění s právem hlasovacím jsou dle schváleného klíče zástupci českých klubů pořádajících závody ČP MTBO 2021 a 2022, členové vedení sekce a Soutěžní komise, zástupce organizačního výboru MS 2023 a metodik sekce MTBO.

Zároveň budou k jednání přizváni všichni předkladatelé návrhů na úpravu dokumentů nebo činnosti sekce, zařazených do programu Shromáždění. Předkládání návrhů je otevřeno všem zájemcům o další rozvoj našeho sportu.

Předkládání návrhů na úpravu dokumentů nebo činnosti sekce MTBO

Proces předkládání návrhů pro rok 2021 je dvoufázový. V první fázi předkladatelé zašlou své návrhy na adresu pstafek@orientacnisporty.cz. Závazný konečný termín pro podání návrhu je 17. 11. 2021. Návrh musí obsahovat jméno a kontakt na předkladatele, odůvodnění návrhu a návrh znění dokumentu, které by mělo být schváleno.

Vzhledem k tomu, že dle ustavujících dokumentů může změny v dokumentech provádět nejen Shromáždění, ale i vedení sekce MTBO, budou návrhy nejprve posouzeny členy vedení sekce. V případně jednoznačného souhlasu všech členů bude návrh rovnou přijat či zamítnut, do programu Shromáždění budou zařazeny pouze návrhy určené k širší diskuzi, případně dalšímu rozpracování. Ve druhé fázi předkládání budou pak autoři zařazených návrhů osloveni a přizváni jako další delegáti (bez oprávnění o návrzích hlasovat) k jednání Shromáždění.

Předběžný program Shromáždění sekce MTBO 2021

1. Zahájení

2. Zhodnocení činnosti sekce 2021

 a. Celkové hodnocení

 b. Reprezentace

 c. Soutěže v sezóně 2021

3. Plán činnosti sekce 2022

 a. Termínová listina

 b. Reprezentace

4. Projednání návrhů na úpravy dokumentů sekce a dalších návrhů předložených Shromáždění

5. Koncepce rozvoje 2020 – 2025 s vazbou na rozvoj ČSOS

6. Metodická činnost - trenéři, rozhodčí, práce s mládeží

7. Pořádání mezinárodních akcí – MS, MSJ, WRE

8. Volba delegátů na VH ČSOS 2021

9. Klíč k výběru delegátů na SS v roce 2022

10. Různé

 | Zobrazeno 308x | Informace | Pavel Štáfek
Český pohár MTBO podporují
HAVEN, Slime, Joe´s, FOSS, Gipiemme, Recon, CamOne, Airhole, Jetblack Sporticus, potřeby pro orientační běh a MTBO
MIRY, mapník, mapníky, mapholders, mapholder, mapboards, mapboard, map, cardholder, portamapas, MTBO, MTB, mountain bike orienteerin, ski orienteering, ski-o Zdraví v láhvi - Kitl Astera, s.r.o. - zakázková výroba uměleckého skla, skleněné trofeje, ocenění a dárky, design, life style, art deco ForRide.cz, vše pro jízdu na kole, cyklo e-shop Webové stránky, Internetové aplikace - strict Mapník pro MTBO AutoPilot
Nahoru