MTBO.cz
MTBO - mountain bike orienteering

Výzva k předkládání návrhů pro jednání Shromáždění sekce MTBO 2019

Sezóna 2019 je u konce a jako každý rok i letos proběhne Shromáždění sekce MTBO, kde budou projednány důležité otázky pro další činnost a rozvoj našeho sportu. Pro všechny, kdo se na téhle práci chtějí podílet, je určena tato výzva.

Letošní Shromáždění sekce MTBO se uskuteční v sobotu 23. listopadu od 9:00 v Praze na Strahově. Delegáty Shromáždění s právem hlasovacím jsou dle schváleného klíče zástupci pořadatelů závodů ČP MTBO 2019 a 2020, členové vedení sekce a Soutěžní komise.

Zároveň budou k jednání přizváni všichni předkladatelé návrhů na úpravu dokumentů nebo činnosti sekce, zařazených do programu Shromáždění. Předkládání návrhů je otevřeno všem zájemcům o další rozvoj našeho sportu.

Předkládání návrhů na úpravu dokumentů nebo činnosti sekce MTBO

Proces předkládání návrhů pro rok 2019 je dvoufázový. V první fázi předkladatelé zašlou své návrhy na adresu pstafek@orientacnisporty.cz. Závazný konečný termín pro podání návrhu je 31. 10. 2019. Návrh musí obsahovat jméno a kontakt na předkladatele, odůvodnění návrhu a návrh znění dokumentu, které by mělo být schváleno.

Vzhledem k tomu, že dle ustavujících dokumentů může změny v dokumentech provádět nejen Shromáždění, ale i vedení sekce MTBO, budou návrhy nejprve posouzeny členy vedení sekce. V případně jednoznačného souhlasu všech členů bude návrh rovnou přijat či zamítnut, do programu Shromáždění budou zařazeny pouze návrhy určené k širší diskuzi, případně dalšímu rozpracování. Ve druhé fázi předkládání budou pak autoři zařazených návrhů osloveni a přizváni jako další delegáti (bez oprávnění o návrzích hlasovat) k jednání Shromáždění.

Předběžný návrh programu jednání Shromáždění sekce MTBO 2019

 1. Zahájení, představení a schválení programu jednání
 2. Zhodnocení činnosti sekce
 3. Reprezentace (hodnocení, plány, financování)
 4. Soutěže - Hodnocení sezóny 2019 – kvalita závodů, poučení z letošních chyb a upozornění na možná úskalí, termínová listina 2020, revize skupiny možných členů jury a hlavních rozhodčích
 5. Úpravy pravidel
 6. Rozvoj MTBO v ČR
 7. Pořádání mezinárodních akcí – MS, MSJ, WRE,
 8. Sponzoring (soutěže)
 9. Volba delegátů na VH ČSOS 2019
 10. Klíč k výběru delegátů na SS v roce 2020
 11. Různé

 

| Zobrazeno 1926x | Informace | Pavel Štáfek

Komentáře článku

Napsat nový komentář
Žito |
Soutěž družstev
6. Mistrovství ČR družstev (Memoriál Tomáše Sikory), vetraniáda ČR družstev, dorostenecká družstva

M ČR družstev

6.1. Mistrovství ČR družstev je nejvyšší mistrovskou soutěží klubových pětičlenných družstev v MTBO v ČR. Mistrovství ČR družstev se vypisuje pouze v jedné kategorii. Vítěz získává titul Mistr ČR v MTBO družstev pro příslušný rok.
6.2. V družstvu musí být alespoň 2 závodnice případně 1 závodnice a 1 závodník kategorie M14.
6.3. Na sudém úseku musí závodit žena, či závodník kategorie M14
6.4. Označení mistrovské kategorie je MW21

Veteraniáda ČR družstev

6.5. Veteraniáda ČR družstev je nejvyšší veteránskou soutěží klubových pětičlenných družstev v MTBO v ČR. Veteraniáda ČR družstev se vypisuje pouze v jedné kategorii. Vítěz získává titul ??? v MTBO veteránských družstev pro příslušný rok.
6.6. Podmínkou startu je věková příslušnost do kategorie 40 a vyšší u každého člena družstva
6.7. V družstvu musí být alespoň 2 závodnice
6.8. Na sudém úseku musí závodit žena
6.9. Označení kategorie Veteraniády ČR je MW40

Dorostenecká družstva

6.10. Dorostenecká družstva jsou nejvyšší dorosteneckou soutěží klubových pětičlenných družstev v MTBO v ČR. Soutěž Dorostenecká družstva ČR se vypisuje pouze v jedné kategorii. Vítěz získává titul ??? v MTBO dorosteneckých družstev pro příslušný rok.
6.11. Podmínkou startu je věková příslušnost do kategorie 17 a nižší u každého člena družstva
6.12. V družstvu musí být alespoň 2 závodnice
6.13. Sudé úseky soutěže dorosteneckých družstev jsou stavěny na kratší směrné časy, než úseky liché; Dívky/závodnice mohou být nasazeny na libovolný úsek družstva
6.14. Označení kategorie dorosteneckých družstev je MW17
6.15. Za hostování člena jiného klubu není pro účely soutěže Dorosteneckých družstev považováno nasazení člena klubu, který patří do stejné oblasti dle Adresáře klubů ČSOS

Společná ustanovení

6.16. Ve družstvu je povoleno hostování maximálně jednoho člena jiného klubu s výjimkou dle odst. 6.15.
6.17. Soutěž družstev je otevřena i pro zahraniční klubová družstva, přičemž musí být splněn bod 6.16. Tj. jedná se pouze o klubová družstva, ne družstva reprezentačních týmů
6.18. Družstva nesplňující bod 6.16. se mohou zúčastnit závodu mimo soutěž
6.19. V družstvech mohou startovat i závodníci příslušného oddílu na základě registrace v pěším OB
6.20. Celková trať sudých úseků každého družstva musí být po posledním úseku stejná a celková trať lichých úseků každého družstva musí být po posledním úseku stejná.
6.21. Předpokládané časy na jednotlivých úsecích štafet se řídí Prováděcími pokyny pro daný rok
King |
Pregnantně popsáno, jen možná abychom "s vaničkou nevylili i dítě". Tj, aby se nám dařil ten cíl tj. aby těch družstev jelo co nejvíc. Zejména dětských a složitostí pravidel a předpisů nedosáhli toho, že sestavení družstev odradíme.
Vysvětlení 1: Omezení věku - věkem junioři mají výkonností blíže k dospělým a zejména Juniorští reprezentanti při případném závodění s 14 i mladšími dětmi asi nedávají smysl. Je to i stavitelský oříšek z hlediska směrného času. Zkuste si hypoteticky představit, že by mládežnické družstvo postavila Plzeň (Hašek, Hasman, Kovář, Svobodová +1 by tam určitě našli :-) a bylo by to zcela v souladu s pravidly. Dotaz 1: Žito: byla by přípustné podle tebou popsaných pravidel přípustná sestava příklad: GIG (Zlínská oblast),GIG,TZL )Zlínská oblast),GIG,TBM (Jihomoravská)? Návrh. 1.Úcast M14 na dospělých družstvech v "D" useku bych nedělal. Ať jezdí svoji kategorii proto ty družstva zavadíme a máme tam případné hostování. (u mládežníků). Ve veteránech WM40 to taky neumožňujeme. Máme ve WM40 možnost hostování?. Návrh 2: na zvážení. Aby bylo družstev u mládeže co nejvíce tak třeba jen 4členná? (MWWM17). Dotaz 3: Může je "M" úsek holka?Dotaz 3: Co když se domluví 4 mládežníci s různých oddílů (oblastí). Necháme je jet? Mimo soutěž? . Návrh 2. Mládežnická družstva bych nevypisoval jako MČR zvláště když je tam více oddílů a jsou oblastní. Zbytečně z toho v tomto věku dělat MČR, cíl je jiný. Tj. jet družstvo a závodit. Připomínka: V dospělých si víc cením vítěze, který složí !cisté družstvo". Doplnění reprezentantem jak je často vidět nevím, jestli nejde proti duchu toho tipu závodu jako týmové soutěže oddílů. Ale chápu je nás málo.........
žito |
text je tady nepřehledný, můži Ti ho poslat v doc... odkaz zde: https://drive.google.com/open?id=1CBa0pc6TWsIJ0zZo_CrU7YsTknHbzUZF

Nový návrh právě snižuje věk ze současných 20 na 17, aby se rozdíly alespoň trochu eliminovaly. M úsek by mohla jet i holka, pokud družstvo vyhodnotí, že je to pro ně výhodnější (např. když na sudý úsek nasadí někoho velmi mladého 11ku nebo mladou 14ku)

Nasazení M14 na W úsek dospělých byl krok, kdy se nahrazoval nedostatek W. Určitě by ale bylo koncepčnější, aby mladí závodili mezi sebou. Letos mohlo jet silné družstvo Plzně i když by ponechali v dospělých juniory...

Hostování pro mladé je navržené neomezeně v oblasti + 1 mimo oblast., družstvo ale nasazuje klub, ne oblast; u ostatních pouze 1 mimoklubové.

4členná mládežnická družstva jsou také možným řešením, alespoň letos byl počet dívek a hochů přibližně stejný.
Pavel |

Za mně: preferuji pravidla co nejjednodušší a nejvolnější při zachování zdravého rozumu. M14 místo ženy v družstvu klidně, myslím, že zrušením tohoto pravidla nenavýšíme celkový počet družstev, spíše naopak (bylo zavedeno, aby mezi dospělými mohly jezdit i menší kluby ). V Žitově návrhu vidím zbytečné duplicity (2 závodnice, žena na sudém úseku), které by šly formulovat stručněji a najednou pro všechny kategorie družstev. Mládežnickou soutěž bych možná nenazýval klubovou, ale oblastní. Nebo bych do 6.10 přidal větu "V mládežnické soutěži jako klub může startovat i výběr oblasti dle aktuálního členění oblastí ČSOS". Tímpádem budou i pravidla hostování shodná pro všechny kategorie. Všechno, co nesplňuje podmínky (max. 1 host, min. 2 ženy nebo v elitě min. 1 žena a 1 M14), jede mimo soutěž. K vyřazení dvacítek z mládežníků: reprezentanti pojedou stejně elitu, protože budou mezi nejlepšími v klubu. Ti horší budou téměř jistě horší než reprezentanti v sedmnáctkách, takže omezením jejich startu toho moc nevyřešíme. Že by Plzeň postavila superelitní dvojici Hašek, Hasman do nemistrovského závodu namísto nejprestižnějšího elitního mistráku, je asi stejně pravděpodobné, jako že mne Albert příští rok povolá do reprezentace ;-) V čem nemám úplně jasno je to, jakým jménem by měly mládežnické týmy vystupovat. Je dost rozdíl, když má GIG čtyři lidi a přibere jednoho cizího oproti sestavě z pěti různých klubů. Možná bych se klonil k jednotnému prezentování oblastí, i když se to bude hlásit přes kluby.

King |
Že reprezentanti pojedou prestižní MČR není jisté. :-) Ale mnohem víc MW14 prvním rokem nebo dokonce 12 a 13 (i 11) letých ty družstva pojede a užije si to. A to si myslím, že je žádoucí. Na starší dorostenecké repre sice mít nebudou (ale ti můžou jet už s někým dospělé jako letos Mates Tůma), ale bude to víc vyrovnané a rozdíl není pak propastný. Zjednoduší to práci i staviteli, protože když to bude muset stavět na Juniory, tak ti mladší tam budou zbytečně dlouho. Letos to Pari "risknul" a postavil to kratší, takže ti dobří tam byli 20 a ti pomalejší 30 minut. A to bylo dobře.
Žito |
zbytečné duplicity nevidím: V MČR může startovat žena + M14 nebo 2 ženy, u ostatních je v návrhu pouze 2 ženy

Žena na sudém úseku jede MČR a Veterány, u dorostenců je v návrhu pořadí dívek a hochů ponecháno na družstvu; např. hoch 11 pojede kratší-sudý úsek a dívka 17 pojede delší-lichý úsek.

Výběr oblasti je fakticky definován odst. 6.15. Ano, v případě, kdy bude každý mládežník z jiného klubu, není termín klubové družstvo přesný, na druhou stranu fungování oblastí není v MTBO definováno a umím si představit, že třeba vystavení dokladu na oblast pak může v klubovém účetnictví dělat problém

Omezení 20tek - návrh vychází z faktického stavu počtu mládežníků v kategoriích a jak píše na jíném místě King ze snahy zapojit i ty nejmenší (v MW 11 startovalo v sobotu 25 dětí). Pokud by tratě byly stavěny na úrovni kratších, ale mapově náročnějších 14tek pro sudé úseky a normální délka mapově obtížnější pro liché, nemusela by být obava nasazení 11tek a zároveň by i 17ky ještě mohly mít odpovídající trať. Pokud bychom ponechali možnost startu MW20, pak by trať na jednom úseku měla být delší o nefarstovanou smyčku...

Zatím nikdo nereagoval na můj dotaz k zahraničním týmům, proto zopakuji: Jak bude JURY v případě protestu ověřovat příslušnost zahraničního závodníka k určitému klubu?
mAk |
Kdyby se možnost hostování zrušila, tak bych letos na družstvech zůstal maximálně v pozici fotografa. V SNS se zkoušelo postavit jak veteránský družstvo tak i elitní - protože holek máme dost, ale chlapáci chybějí. Dva muže doplnit nešlo, tak jsem se nabídl, že pojedu s kýmkoliv. Nakonec mě oslovil Šumperk, ale mohl to udělat kterýkoliv oddíl. Takže hostování určitě nechat a to i ve štafetách.
Schwabach |
maku, udělals to ze svého pohledu naprosto správně, dle pravidel, zcela to chápu, gratuluju k medaili.. ale.. přesně takovýto hostování třeba mně tak trochu vadí, vnímám to jako "účelové" hostování. Nemělo by to být spíš tak a nemyslel to takto i zákonodárce když umožňoval hostování, že když TSU má dost členů k sestavení vlastního týmu, mělo by áčko TSU být jen z členů TSU a hostováním se doplňují jen ty neúplné týmy? Já bych ti na jejich místě taky klidně nabídnul místo v týmu, ale až v béčku anebo ještě dál a to i když jsi to zrovna ty :-)
Když jsme byli v březnu s děckama na LOBech, tak jsme měli 5 kluků H12/14 a aby si zazávodili ve štaflích všichni, volali jsme klukovi z nástěnky, který tam na sebe nechal kontakt. Hned jsme zjistili, že tento "cizák" je z naší party výkonnostně skoro nejlepší, ale jednoznačně a bez diskuzí jsme se jako trenéři shodli, že jediný co mu můžeme nabídnout je rozjet naše béčko, ať si zazávodí v kontaktu, áčko bylo jen z našich kmenových dětí.
Vím, že na bikách se takto hostuje odjakživa a vždycky mi přišlo divný, že medaile berou složeniny z různých klubů, ale co už.. do pravidel to nacpat nejde, je to jen věc přístupu a možná jakési sportovní etiky. Nicméně kdybych třeba víc řešil výsledky, tak bych se ptal jak moc je ta medaile pro TSU cenná, když jsi jim to rozjel ty a i díky tobě pak zbyly na XHK brambory.. o 10 vteřin.
Jo a nemusíte mi psát, že když mám 8 kmenových a přidám po jednom cizím, tak udělám podle pravidel 2 regulérní soutěžní družstva a to je ten bonus.. chápu to ;-)
mAk |
Já bych zase chápal tvou reakci v případě, že by si za tu placku s hostujícím členem družstvo třeba vydělalo na odměnách nějaký horentní sumy, nebo by se na takový výsledek strhla obří mediální pozornost, ale řešit tohle v MTBO mi přijde trochu úsměvné. Jinak, když mi TSU nabídlo možnost se s nima svízt, tak mi rovnou bylo řečeno, že s výraznějším úspěchem nemám počítat. A po mém úseku probíhaly i vtípky, že týmová strategie byla rozhodně jiná. O to větší radost byla, že tam i ostatní nechali kus toho srdíčka a placka se povedla (c:
Hradečtí měli stejnou výchozí možnost a mohli si někoho nahostovat - těším se až se o mě v příštích letech budou kluby přetahovat jako o volného jezdce a já si budu moct vybrat nejlepší nabídku (c;
Hostování je prostě normální věc a nám z počtem slabších týmů dává možnost si alespoň zazávodit a zabojovat o výsledek a ne se jen svízt po lese s partičkou, které o výsledek nemusí třeba vůbec jít.
Jirka -Albert- Vraný |
Díky, je to pěkně napsané. Myslím si, že zmatek kolem oblastních výběrů / klubových družstev to řeší dobře a jednoznačně. Obecně oblasti v MTBO definované nemáme, ty má OB, teoreticky čistě MTBO klub tedy ani nemusí být členem nějaké oblasti. Takže se mi víc líbí varianta klubových družstev s povoleným spojováním v rámci kraje/oblasti. Asi si budu muset projít pravidla OB, kde pokud vím mohou startovat ve stejném závodě jak klubové týmy tak oblastní výběry (u mládeže).

O snížení hranice z MW20 na MW17 bych doporučoval diskutovat odděleně. Zatímco to hostování je 100% problém pravidel, který musíme vyřešit, tady si už tak jistý nejsem, ale nerad bych aby se to zamítlo plošně. Celkem mám pocit, že dorostenců je málo a že výkonostní rozdíl mezi 17 a 13 letýma je rozhodně větší než mezi 16 a 20 letýma. Možná by mohlo být řešením zavést MW14 a nechat MW20?
Źito |
Ze sportovního hlediska je jistě správně rozdělení na MW20 a MW14, ale obávám se, že v MW20 (kde by měly jet kategorie 17 a 20) pak pojedou 2-3 družstva. Možnou pobídkou by bylo, pokud by vítěz bral rovněž titul Mistr ČR, ale stejně si myslím, že nejlepší junioři prostě pojedou prestižnější MČR dospělých.

Na druhou stranu je možné, že lepší MW14 zase pojedou v MW20, a počet družstev v MW14 by se dal navýšit tím, co navrhoval King, tj. udělat z nich družstva 4 členná. Takto mi to dává smysl - starší si zajedou odpovídající tratě a mladší mohou nastoupit ke štafetovému závodu bez obav z toho, že tam budou hodinu...
Jirka -Albert- Vraný |

Ono těch MW20 družstev ani nemůže být o moc víc. Letos má nějaké body do ČP 17 M17, 16 W17, 9 M20 a 9 W20. I když připočtu těch pár špičkových juniorů co jezdí elitu, dostani cca 55 mládežníků. Čistě teoreticky by tak mohlo být na startu max. 11-12 družstev, i pokud by mohl jet "každý s každým" a nějaké hostování se vůbec neřešilo. Takže pokud jich reálně bude 5-6 bude to si myslím naprosto odrážet realitu.


Prestiž kategorie je už asi i teď velká, alespoň pro některé. Soudím tak dle vášní, které letos vzbudila po dojezdu. Pokud tu kategorii uděláme mistrovskou a nevidím důvod proč ne, myslím si, že i ty nejlepší junioři budou mít motivaci tam jet. Už jen třeba proto, že na mistrovský titul může klub získat nějakou podporu od města apod.

King |
Rozšiřování počtu kategorií na mě působí, že chceme, aby každý měl titul nebo aspoň medaili. Počet družstev a závodníků to nezvýší. Navíc reálně pak ochudí družstva dospělých nebo mládežníků. V reálu neexistuje oddíl, který by dal dohromady 5 nebo i 4 juniory. Možná Plzeň. Nevím, jestli nějaká podpora od města je nějaká extra motivace. Prostě naráží to na to, že nejsou závodníci a závodnice. A to snížení na MW17 má umožnit si dobře zazávodit (bavit je to, zvládnout to, být v družstvu s dobrým dorostencem, objet to v rozumném čase, nedostat kládu 20´), co největšímu počtu dorostenců a mladších. Druhá věc je i to umožnit pořadatelům důstojně realizovat. Postavit přiměřené tratě.
Žito |
tady se musím přiklonit na stranu Albeta - návrh s novou kategorií je skutečně koncepčnější a měl by přežít dlouho. Pravidla by se neměla měnit každý rok dle toho, jak nám děti rostou. Nadprůměrný mládežník může jet vždy kategorii vyšší, ale pro ty ostatní pak zůstávají tratě na jejich úrovni. Z MTBO kids campu vím, že třeba taková banalita, jako dostat kolo přes vývrat může být pro malé MW11 (u kterých kolo váží pomalu tolik, co oni) takřka neřešitelný úkol. Zavedením kategorie MW14 dáváme signál, že ty mladé na startu skutečně chceme.

Jinou věcí pak je, zda udělovat titul MČR v juniorech i v případě, kdy se na startu sejde méně družstev, než x?
King |
Nemyslí, že je to přizpůsobování kategorií, jak nám děti rostou. Spíš je to odrazem jejich reálných výkonnostních rozdílů. Mládežnická družstva se jeli letos teprve podruhé. A před dvěma roky, to moc nikoho nezajímalo a nějak se to "uplácalo" aby si děcka aspoň zajeli. Pokud by to mělo být koncepční, tak by to mělo být MW14,MW17,MW20. Ale pořád nejsou lidi a v podstatě nesestavíme skoro žádné "čisté družstvo"(ani lokálně, ani věkově). V podstatě nesestavíme žádné družstvo pokud tam nebudou závodníci napříč žebříčkem a republikou. Letos jelo 6 mládežnických družstev. Věkové rozpětí bylo letos od 11 do 20 let. Hypoteticky zavedení kategorie MW20 by vyřadilo 2 možná 3 družstva. Družstvo MW17 by se asi taky nesestavilo, pokud bychom měli kategorii MW14....je to o té "vaničce a dítěti". Jinak k té vykonosti se stačí podívat na srovnávací závod MW14 a MW17 v Jičíně, kde měli stejnou trat. Mezi nejlepší 17 a 14 byl rozdíl 5-10ˇ a to tam ti nejlepší 17 nejeli. Kdyby se srovnávali s 20 (juniory), tak by to bylo více. A pokud se podíváme na ty méně výkonné, tak jsou ty rozdíly ještě větší. A to bych opravdu nechtěl, aby se přeneslo do závodů družstev. To, že ti ne tak výkonní nebo jen shodou okolností mladší, chtějí končit s ježděním na kole, protože tam byli třeba 60min. To se skutečně stalo ve 14 v Jičíně...….Jinak pravidla a podmínky pro start, co nejjednodušší a nejflexibilnější pokud možno. Taky proto ne mistrovské. Stačí, co s toho udělají prestižní rodiče a vedoucí týmů :-). Je to na Setkání Sekce, ať ta rozhodne.
Jirka -Albert- Vraný |
Jo, je dobré se možná v tomto vrátit úplně na začátek a říct si proč chceme dělat ta mládežnická družstva, jaký to má cíl a co tím chceme vyřešit?

Podle mě jsme zatím pořád ve fázi, že potřebujeme aby si děcka mohli zazávodit i v neděli. Talentovaní junioři a dorostenci vlastně tuhle kategorii nepotřebují, většina klubů je stejně jinak tak přestárlá, že je ráda veme do hlavní kategorie, co si budem povídat. Takže potřebujeme něco pro ty co zatím nemají takovou výkonost. Můžeme nechat ty MW20 tak jak jsou, nebo teda to snížit na MW17, ale pořád to neřeší ty úplně nejmladší. Pro ty teď nic nemáme. Ale tam si myslím, že to může být úplně jednoduché - žádné kluby, žádné oblasti. Prostě čtyři či pět jsou družstvo a můžou jet. Krátkou nenáročnou dětskou trať. Neřešil bych hostování, klubování a tak vůbec. Jsou čtyři z jednoho klubu - ok. Jsou čtyři z různýho konce republiky, ale znají se odmalička protože rodiče spolu paří. Za mě taky ok. Jsou čtyři co na sebe tak nějak zbyli? Ok - třeba spolu za pár let budou jezdit v repre :) Prostě vytvořit prostor aby si děti měli kde hrát.

Navíc to stejně zatím vypadá, že příští rok družstva zase nebudou, tak máme na diskusi dost času :)
King |
Alberte, tohle si napsal perfektně, takhle to taky vidím. Akorát jsem to nedokázal tak pěkně napsat.
Pavel |
Pokud chceme opravdu zapojit jedenáctky (v tomto jsem určitě pro), je potřeba si uvědomit, že fyzický rozdíl mezi 11 a 17 je ještě větší než mezi 14 a 20, jelikož právě někde na konci dorosteneckého věku se začíná lámat do té doby prudce rostoucí křivka maximálního fyzického výkonu. Z tohoto důvodu nepovažuji hranici 17 let, pokud chceme výkonnostně oddělit mladší (slabší) od starších (silnějších), za vhodnou. Pokud mají být tratě rozumně dlouhé pro MW11, budou nudné a příliš krátké pro dorost. Z toho mi vychází varianta zavést žákovská družstva do MW14 se směrnými časy max. 20-25 min pro nejlepší čtrnáctky, protože i tak se mnozí mladší budou mít problém vejít do hodiny. Dorostence s dětmi už nemíchat. A teď je otázka, zda udělat tu juniorskou kategorii skutečně pro čtyři až pět týmů anebo to nechat všechno pohromadě s dospělými. I když bude mít taková juniorská soutěž statut Mistrovství ČR, ptám se, jakou bude mít prestiž titul ze závodu, kde v podstatě všichni, kdo odstartují, budou stát na bedně. Naprostá většina dorostu a juniorů objede dospělou trať bez problému.
Jirka -Albert- Vraný |
MČR pro juniory to rozhodně být nemusí. Respektive je to asi téma na delší diskusi. Pravda je, že když tam bude 4-6 týmů, tak je to na MČR asi málo. Druhá věc ale je, že podobná "konkurence" bývá i při individuálních MČR v 17 a 20. A titul se tam uděluje. Asi to není chyba těch závodníků co na startu jsou, že jich tam není víc. Takže i když říkám, že bych neměl problém s tím ať je to MČR i ve družstvech a štafetách, zároveň netvrdím, že přes to nejdede vlak. Není to až tak důležité.

Stavba tratě naopak je - ale je to spíš o metodice než pravidlech. Já si myslím, že tratě pro mladé 11, 14, 17 a možná i 20 by se neměli stavět na nejlepšího. Aspoň ne za současného stavu, kdy nejlepší stejně jezdí o kategorii či dvě výše. Lepší podle mě je, když vítěz jde pod směrný čas, než aby tam ten průměr byl 90 minut a měl z toho spíš survival. Spíš jít cestou náročnosti orientační než fyzické atd.
Žito |
jsem určitě pro, aby kategorie MW14 družstev vznikla, asi i bez omezení hostování. Kategorii MW20 bych potom zanechal také, zda pojedou na stejné trati, jako MW21 nebo na kratší, je věc k diskusi - asi záleží i na vhodnosti terénu konkrétního závodu.

Titul MČR by (i jednotlivci v juniorech a starších dorostencích) měl být udělován, pokud na startu bude více, než ?5? závodících a alespoň ?3? dokončí závod.

Obdobné změny by měly nastat i v soutěži štafet, kde letos byla pořadatelem vypsána kategorie MW33, ale SŘ dorostence a juniory vůbez neřeší.

Vím, že účast bude asi i příští rok slabší, ale pokud už se do pravidel bude zasahovat, mělo by z nich být patrné, že o mladé stojíme a soutěže s nimi počítají.
Nikolas |
Ještě mě napadá varianta nahradit kategorii MWMWM100 kategorií MWMWM85, kde by byl start povolen pro závodníky MW20 a mladší, a zároveň součet věku by musel být max. 85 (průměr 17 na závodníka). Kategorie bude postavená na směrné časy MW17. Týmy sice budou moci nasadit juniora, ale pouze za cenu toho, že mladší závodníci na jiných úsecích stáhnou věkový průměr pod hranici 17 let - takový tým nezíská zásadní výhodu, a strategičtější tak bude dobrého juniora nasadit do elity. Přínosem takového řešení bude větší flexibilita této kategorie, a tudíž ještě větší variabilita při sestavování mládežnických družstev a ve výsledku potenciálně větší počet družstev na startu. Pokud by počítání věku bylo příliš složité, mohlo by to být čistě podle příslušnosti k dané kategorii - závodníka MW20 by jednoduše musel v družstvu vypárovat závodník MW14.
Schwabach |
on už to píše King výše.. když se Pari, jakožto stavitel družstev, dozvěděl, že stavbou úseku v mládežníkách by měl vyhovět jak 11 letýmu děcku, tak 20 letýmu chlapovi (i když se tiše předpokládalo, že takoví tam nebudou), tak se upřímně vyděsil :-), kloním se tedy ke stlačení věkového rozptylu
jinak middle H14 v Jičíně se stejnou tratí jako H17 byl úlet, který měl porovnávací smysl pro 3-4 H14, zvlášť když odpo ještě byl sprint. Pro zbytek to byl zbytečně dlouhej survival, naštěstí druhej den jeli long a tam si odpočinuli, bo to bylo kratší než ten middle :-) takhle prosím už ne, tím ty děcka od toho sportu spíš odradíme.
Nikolas |
Podle mého návrhu by se tratě stavěly na MW17. Pro mladší by to zkrátka bylo dlouhé - ale pokud nechceš udělat víc kategorií, tak se tomu nevyhneš. Pro starší to bude kratší, ale dobří junioři stejně většinou pojedou elitu. Každopádně stále platí všechny diskutované výhody: 1) Tratě budou stavěné pro mladší závodníky, než nyní. 2) Tým nezíská výhodu nasazením starších závodníků. 3) Bude zachována maximální flexibilita umožňující postavit co nejvíce závodních družstev. Žádný z ostatních návrhů nesplňuje všechny 3 body.
Nikolas |
Nechci se vyjadřovat k obsahu - na to se necítím dost zkušený. Nicméně k formě: Problém na poslední družstev vzešel z významového konfliktu mezi obecnými body a body specifickými pro dílčí kategorii. Nejjednodušší a zároveň 100% řešení do budoucna je, aby neexistovaly současně obecné body a body specifické pro dílčí kategorii. Proto navrhuji napsat pravidla družstev bez části "Společné ustanovení". Každá dílčí část - elita, veteráni, mládež - bude obsahovat kompletní seznam bodů, který kategorii jednoznačně definuje. Některé body budou u všech kategorií zcela totožné, některé se budou lišit jen nepatrně, některé budou pro danou kategorii zcela unikátní. Dohromady to bude víc textu - znamená to větší složitost? Naopak. Kdy koukáme do pravidel? Když nás zajímá konkrétní věc. Chci postavit družstvo mládeže - kouknu se do kapitoly družstev a přečtu si ustanovení týkající se mládeže. Nic jednoduššího neexistuje. Pokud ale část bodů z kapitoly vytáhnete a vložíte je do kapitoly "Společná ustanovení", sice tím snížíte celkový počet znaků textu, ale čtení pravidel zbytečně zesložiťujete. Jsem názoru, že ohledně pravidel neexistuje důležitější hledisko, než je jednoduchost a jednoznačnost výkladu.
Gabriela |
Už to tu někdo psal, to, čeho se všichni snažíme dosáhnout je to, aby si družstva užilo co nejvíce lidí, zejména "žáků a dorostu". Co udělat kompromisně družstvo MMMWW85 s věkovým omezením člena do 20ti let včetně. Úsek 1 a 5 bude stavěn na MW17, úsek 2 a 4 na MW14 a úsek na MW11 s tím, že družstvo musí mít minimálně dvě dívky, ovšem rozložení sil v družstvu určí trenér, takže klidně svižný jezdec kategori MW11 klidně může jet druhý úsek a špatný jezdec/kyně MW17 klidně prostřední. (Uznávám, že teď se zježily vlasy všem stavitelům...) Osoby z družstva 4x oblast + 1 hostující odkukoliv. Název družstva bych ponechala libovolný, těžko asi někomu nutit, aby se čistě oddílové družstvo jmenovalo např. Východočeši 1. Koneckonců, mohlo by se v den soupisky měnit i název družstva, třeba by si mládežníci chtěli zvolit název sami a jet pod jim zvoleným jménem. A jestli to má být mistrovská či nemistrovská kategorie je z mého úhlu pohledu celkem jedno, volila bych spíše nemistrovskou, aby se více podpořil duch týmu než honba za titulem. Koneckonců, mladší věkové kategorie taky mistrovskou kategorii nemají...
Český pohár MTBO podporují
HAVEN, Slime, Joe´s, FOSS, Gipiemme, Recon, CamOne, Airhole, Jetblack Sporticus, potřeby pro orientační běh a MTBO
MIRY, mapník, mapníky, mapholders, mapholder, mapboards, mapboard, map, cardholder, portamapas, MTBO, MTB, mountain bike orienteerin, ski orienteering, ski-o Zdraví v láhvi - Kitl Astera, s.r.o. - zakázková výroba uměleckého skla, skleněné trofeje, ocenění a dárky, design, life style, art deco ForRide.cz, vše pro jízdu na kole, cyklo e-shop Webové stránky, Internetové aplikace - strict Mapník pro MTBO AutoPilot
Nahoru