MTBO.cz
MTBO - mountain bike orienteering

ORIENT EXPRESS pod pokličkou

S mírným odstupem bych se chtěl jako ředitel závodu ohlédnout za MTBO víkendem ORIENT EXPRESS MTBO 2016 s náročným programem jak pro závodníky, tak pro pořadatele. Nebudeme se plácat po ramenou (víme, že GIGANT je nejlepší), ale zaměřím se na chyby a pokusím se přijít na to, jak se jich příště vyvarovat. Budiž tedy toto zamyšlení poučením pro případné další pořadatele, těm zkušeným možná inspirací. Pro závodníky může být nahlédnutí do zákulisí alespoň pobavením.... Témata budu hledat tam, kde to z pohledu pořadatele zaskřípalo. Pohled závodnický bude muset čtenář ventilovat v komentářích pod článkem.

Lokalita a centrum

Přestože jsme museli opustit původně zamýšlené a přihlášené centrum Suchý u Boskovic, podařilo se včas najít adekvátní náhradu, která umožnila uspořádat závody v původním formátu 3 individuálních a jednoho štafetového závodu. Za cenu vybudování 2 center, což by nebyl zas takový problém, nebýt zásahu vyšší moci. Již ve čtvrtek jsme museli jednu dodávku odtáhnout do servisu a v sobotu ráno se nám cestou na start porouchalo největší auto, které jako jediné bylo schopné převážet dlouhé stojany na mapy a hlavně slunečníky, které měly sloužit jako úkryt pro závodníky. Důkazem, že jsme je opravdu chtěli převézt, budiž naše aktivita v kempu v sobotu ve dvě ráno.

POUČENÍ: Nespoléhejte se jen na jedno auto, případně mějte v záloze alternativní řešení nebo budete obvolávat v sobotu ráno kamarády a nutit je, aby sedli se zbytkáčem do jejich největšího auta ve městě. Nespoléhejte ani na to, že vám někdo povolení ústně přislíbí. Vždy se může najít někdo, kdo to zatrhne! A proto: „Co není na papíře, to neexistuje!"

POZNÁMKA: Lokalitu Suchý u Boskovic opět vyjednáváme, máte se na co těšit!

Ubytování a parkování

Kdo chtěl postel, tak ji měl, i když bylo vyprodáno. Nabídli jsme několik možností, dali tipy na ubytování ve městě a z obavy z velkého množství závodníků jsme přesvědčili i místního majitele louky, že pronájem louky pro parkování o-bikerů je tou nejlepší investicí jeho života. Musím na tomto místě předat jeho pochvalu závodníkům: „Měl jsem z toho větší strach...."

Díky tomuto pronájmu se nám taky podařilo udržet množství zastavěné plochy v kempu na rozumné míře a plochu označenou jako „rest area" za nedotknutelnou a vyhrazenou dětem a válejícím se skokanům na dětských kolech. Při tom všem jsme zapomněli, že závodníci, kteří přijedou v den před závodem, budou chtít taky noc před závodem bydlet a parkovat....

POUČENÍ: Zajišťujete-li ubytování před prvním závodem, udělejte večer taky prezentaci. Nespoléhejte na to, že závodníci si postaví stany do prostoru označeného v mapě jako „tents".

Tratě

Tady udělám výjimku, protože je to oblast, která podle mého názoru nikde nepokulhávala. Dvojice sehraných stavitelů Kekety-Žito (rozuměj Skoupý-Zrník) odvedla skvělou práci a tratě bych označil jako nadprůměrné. Možná byly náročné, ale v drtivé většině časem v intencích prováděcích předpisů. Ohlasy závodníků potvrdily můj dojem, že tratě splňují myšlenky jednotlivých formátů závodů a komu dělá křížení trati problém, neměl by se pouštět do middlu.

Za zmínku určitě stojí fakt, že jak se přibližoval závod v longu, houstla atmosféra v týmu a díky několika pilným harvestorům řídnul les v severní části prostoru. Nakonec jsme museli přistoupit k poměrně netradičnímu řešení a uzávěrku mapy a tratí vyhlásit na základě šetření v terénu až v pátek v 6:00 ráno. Velký dík patří kartografce, která jako jediná vydržela být vzhůru do uzávěrky a tiskárně NORD Service za tisk „na počkání".

POUČENÍ: Nepřijímejte nabídky mladých (služebně) stavitelů a obraťte se na zkušené harcovníky. Byť by tvrdili, že nemají čas a že nechají prostor nováčkům.
Na roznášení kontrol s sebou vezměte sekyrku, při komunikaci s dřevorubci v lese budete působit dojmem, že jste na jejich straně. MTBO lobby nemá proti té dřevařské jinak šanci Plačící


Štafety

Z pohledu pořadatele organizačně nejméně povedený závod. Prostor, mapa, stavba a centrum OK. Problémy s organizací však začaly ráno již zmíněným skluzem, který jsme nabrali poroucháním hlavního vozidla. S vypětím všech sil a díky porozumění závodníků, kteří zaparkovali v centru dřív než pořadatelé, se nám podařilo stihnout start sprintu. Celý zbytek dne však probíhal v poklusu.

Popel si sypeme na hlavu za poněkud punkový start prvních úseků, ale myslím, že vše proběhlo v rámci regulí a nikdo nebyl zvýhodněn/znevýhodněn natolik, aby to mělo vliv na konečný výsledek. S ohledem na situaci jsem rád, že ten cyklista nejel naproti startu chlapských štafet o pár vteřin později....

Korunu všemu nasadilo opakované hroucení vyčítání čipů a následné zpoždění zveřejňování výsledků. Za to se moc omlouváme.

Na druhou stranu měl průběh štafet dva skryté highlighty. Ve spolupráci s hasiči se nám podařilo zlikvidovat sršní hnízdo, které obtěžovalo závodníky v middlu a které leželo také na postupech pro nedělní long. Velitel zásahu nás pochválil, protože do těch míst vodí děti běhat. Z pohledu včelaře a permakulturníka s likvidací sršního hnízda sice nesouhlasím, ale chápu, že z hlediska bezpečnosti závodníků nebylo jiné volby. Vyloženým happyendem však byla záchrana čerstvě narozeného telátka, které přehlédli při dopoledním zahánění stáda krav a zůstalo nám ležet v zakázaném prostoru. Zemědělcům jsme navrhli, aby se jmenovalo giganťáček.

POUČENÍ: Nepořádejte štafety! Množství věcí, které se při tomto druhu závodu mohou posrat je tak vysoké, že se zcela jistě poserou minimálně dvě. Nepřijímejte soupisky štafet do poslední chvíle a nepřijímejte soupisky bez řádného vyplnění (členové čtyřlístku nemají MTBO registraci!). Příjem soupisek včas a nekompromisně stopněte, protože jinak bude pracovat celý IT systém pod tlakem, který nevydrží a něco se posere.
Start štafet si pečlivě připravte a neimprovizujte. Mějte připraven početný tým startérů.


Racom

Radiové kontroly jsme se rozhodli poprvé použít zejména kvůli závodu štafet v době, kdy převládala myšlenka, že divácká kontrola nebude vidět. Nakonec bychom se bez nich možná obešli úplně, protože koncepci neviditelné divácké kontroly jsme opustili. Snad pomohly alespoň komentátorce v její nelehké úloze. Rádiovky jsme si dle plánu otestovali v závodě middlu. Zjistili jsme například fakt, že když se nezanesou do lesa na kontroly, tak nefungují, jak by měly Zamračený

POUČENÍ: Chcete-li na obrazovce číst ražení radiových kontrol, je třeba je zanést do lesa! Úžasný

Mapy

Z úst závodníků zazněla kritika na čitelnost mapy, její tisk, barvy.... Nejmarkantnější to bylo při závodě v middlu, kdy byl odpad závodníků do disku největší. Jasně to vyjádřil Mára Pospíšek slovy: „Součástí závodu v middlu je dávat si na to bacha." Vzhledem k tomu, že se opírám o zkušenosti a práci renomované hlavní kartografky vydavatelství SHOCart, požádal jsem Zuzu o vyjádření. Nejdřív tvrdila, že nemá čas, ale nakonec musela uznat, že nikdo jiný to za ni neudělá. Po závodech proběhlo v úzkém kruhu několik diskusí na toto téma a myslím, že se dočkáme revize současného stavu minimálně na českém rybníčku. V neposlední řadě bych chtěl vyzdvihnout Zuzčinu práci na layoutech map.

Zuzka Karlíková:

"Vzhledem k tomu, že některé ze závodů OE 2016 byly součástí WRE a Word Masters Series, rozhodla jsem se řídít striktně oficiálními pokyny: Připravit pro závod novou mapu v souladu s platným mapovým klíčem „Mapy pro MTBO“ platným od 1. 4. 2011, který vychází z Mezinárodního mapového klíčem pro MTBO: ISMTBOM2010.

Zní to jednoduše, až na malý drobný detail - ISMTBOM2010 neobsahuje definice barev! Tiše se předpokládá, že složení je přece jasné. Buďto můžete nahlédnout do International Specification for Orienteering Maps2000, ovšem složení barev pro digitální tisk zde nenajdete (což ovšem není chybou tohoto předpisu, neboť digitální tisk je vědecký obor sám o sobě…a žádá si samostatný článek), anebo se spolehnete na použití standardních klíčů, které jsou implementovány přímo v programu Ocad, který je v drtivé většině pro přípravu map používán. A tím jsme se dostali k druhé, velmi zarážející skutečnosti. Verze Ocadu nám přibívají a každá bohužel obsahuje „standardní“ klíč s různým nastavením barev. Pokrok nezastavíš! A tak současný stav funguje tak, že oficiální tiskaři stanovení mapovou radou tisknou zásadně přímo z programu Ocad, kde před samotným tiskem upraví složení barev dle jejich tiskárny a nejlepšího vědomí a svědomí…

Začínáte se ztrácet? Abychom co nejsrozumitelněji postihli celou problematiku tisku, připravíme samostatný článek, který by měl vnést do celého procesu přípravy map, nastavení barev a zdárného vytisknutí více světla. Závěrem bude návrh pracovního postupu, který zajistí (pokud bude přijat) standardizované mapové výstupy, alespoň v rámci českého poháru.

A jak to tedy vlastně byly připraveny mapy pro OE 2016? Jako platný klíč odpovídající ISMTBOM2010 byl použit standard z Ocad 11, s nutnou úpravou přetisků budov, vodních ploch a oplocenek. Tratě a popisy byly pečlivě rozposunovány, kolečka kontrol vyřezány.  Barevnost tratí přesně odpovídá požadavkům ISOM. Tato barevnost byla také poměrně věrně zobrazena tiskárnou Nord service. Zbývá jen dotaz na závodníky: Jak se vám v mapě četlo?"

POUČENÍ: Nedejte na mapové předpisy a nebo předpisy změňte!

Výsledky na internetu

Po jednotlivých závodech nebyly a mohly být. Jednoduše jsme na to nemysleli. Omlouváme se všem, kteří je tam hledali a fanouškům doma u monitorů taky.

POUČENÍ: Nespoléhejte na to, že závodník si chce výsledky přečíst jen v centru a co nejdřív po závodě nahrňte výsledky do ORISu. Nevíte, kdy IT systém zkolabuje a proto: „Co je doma (v ORISu), to se počítá!"

Závěr

Překvapilo mě, jak málo čtou závodníci pokyny, které obsahují všechny potřebné informace, jsou včas zveřejněné na webu a vyvěšené v centru závodu. Neustále jsme naráželi na závodníky, kteří hledali neexistující fáborky na start, nevěděli, že mohou jezdit lesem, chtěli se prezentovat na divných místech, chtěli se prezentovat v divnou dobu. Snažili jsme se informovat o všech „anomáliích" a přesto bylo vysoké procento závodníků zmateno. Jako jediné řešení tohoto problému vidím přísnější postup ze strany pořadatelů a tedy dlouhodobější výchovu k vyšší disciplinovanosti. Je však těžké poslat mezi půlky člověka, se kterým máte společného koníčka a večer s ním hodláte popíjet u jednoho stolu.

Vše výše uvedené se opravdu stalo a osoby nejsou smyšlené. Z vlastních chyb se chceme poučit, zásahy vyšší moci eliminovat a zase někdy MTBO závody udělat. Věříme, že opět přijedete.

Zdroj: GIGANT Orienteering

| Zobrazeno 4976x | MTBO ČP + MČR | Alda Linhart
Související články: Remerx cup

Komentáře článku

Napsat nový komentář
hasa |
pořádání

není vděčná role, trochu občas v Plzni něco děláme a tak to vím :-)


já jako závodník, jsem byl spokojen, líbilo se mi to, snad kromě startu štaet, který mohl být na louce a všichni mohli startovat v jedný řadě a kdyby někdo spadnul, tak pěkně do měkkkýho a diváci na silnici mohli šílet :-)


za mě máte 1 a díky za takový naplněný víkend!


jen vám nezapomenu, že jste na mě nepočkali s pivníma štafetama...


 

Alda Linhart |

Díky!


Ad start štafet - v plánu bylo pole, jenže týden před závodem jsme museli posunout parkoviště aut z louky (podmáčené) na pole  a tak nám to přišlo už moc na daleko. Pak jsme se asi zbytečně drželi plánku a mohli to operativně změnit :-(


Ad štafety - důvod je jasný, ne? To bychom mohli prohrát...

Pól |
Díky

Neuvažoval jsi o vstupu do politiky? Podobného objektivního a sebekritickýho pohledu je tam jako šafránu.


Mám jen 2 "body":


1. Čitelnost map: jako ten "disknutý z midlu" bych se mohl jednoduše vymluvit na tisk, avšak souhlasím s Márou - mea culpa. Nicméně protože se v práci trochu motám kolem tisku (jako zákazník), tak mne velmi překvapil fakt, že nejsou žádným oficiálním předpisem stanoveny jednotlivé barvy pro tisk map. My pouze pro marketingové účely máme definice všech používaných barev v různých standardech. A že jich je (RAL, CMYK, RGB, HKS, Pantone, atd.). Tvoje snaha o stanovení normy je chválihodná a jen ve prospěch nás všech.


2. Poděkování všem zainteresovaným za náročné tratě (alespoň pro mne) a organizaci.

Alda Linhart |
Otázka tisku, nastavení barev, mapového klíče atd. bude předmětem samostatného článku, který připravuje naše dvorní kartografka Zuzu karlíková. Bohužel je v tom opravdu bordel :-(
luděk valík |
doplněk

alda píše - "jak se přibližoval závod v longu, houstla atmosféra v týmu a díky několika pilným harvestorům řídnul les v severní části prostoru"


přidal bych můj doplňkový komentář, který mám "nejhlouběji vypálený na harddisku" -  ... jak jsme v sobotu před závodem v totální depréézi chtěli zrušit long, ale pak jsme se domluvili, že ve čtvrtek domapujeme co harvestory zničí, při projíždění zpovídali všechny lesáky co jsme v lese potkali, kde budou v pátek a sobotu ještě těžit a kreslili "budoucí stav" lesa a sjízdnosti cest, přes noc upravovali tratě, a tiskové sestavy a v pátek posílali do tisku ...

Pól |
Tak to musela být fakt hektika...klobouček...celkem se vám ta "budoucnost" povedla, jen ty větve na cestách byly jak dělané na "odšpajchnování" nebo utržení patky (letos už jednou)
Martin S. |
Start štafet

Díky za velmi pěkné závody, určitě letos patřily mezi nejlepší. Zejména tratě se mi líbily hodně. A tahle retrospektiva je taky super.


Ke startu štafet - jsem obecně příznivcem startu na kolech, ale v těhle podmínkách bych asi volil louku a běh ke kolům. Před dvěma lety v Říčanech jsme start taky dost řešili, před závody vznikl o organizaci startu článek na webu závodů a i zpětně bych udělal vše tak, jak bylo v článku popsáno. Tedy oproti závodu v Domašově nechat závodníky dát mapy do mapníku pár vteřin před startem a hlavně seřadit štafety ne dle losu, ale podle loňských výsledků. Start našeho rozjížděče ze sedmé řady moc nepotěšil, ale výsledky to neovlivnilo. Jinak hromadný start vyžaduje jak pečlivou přípravu a hodně pořadatelů, ale zároveň takových, co umí dobře improvizovat.

Kekety |

Diky za komentář.


Start stylem cyklokros jsem navrhnul já jako stavitel. A hlavní důvod je ten, že běh ke kolu nesnáším :-))


jsme přece bikeři

Iva M. |
Díky
Za svou osobu dávám 1* Byla jsem moc spokojená. Tratě se mi líbily, centrum bylo také dobře zajitěno. Ráda se zase někdy na vámi pořádané závody vrátím. :-)
Český pohár MTBO podporují
HAVEN, Slime, Joe´s, FOSS, Gipiemme, Recon, CamOne, Airhole, Jetblack Sporticus, potřeby pro orientační běh a MTBO
MIRY, mapník, mapníky, mapholders, mapholder, mapboards, mapboard, map, cardholder, portamapas, MTBO, MTB, mountain bike orienteerin, ski orienteering, ski-o Zdraví v láhvi - Kitl Astera, s.r.o. - zakázková výroba uměleckého skla, skleněné trofeje, ocenění a dárky, design, life style, art deco ForRide.cz, vše pro jízdu na kole, cyklo e-shop Webové stránky, Internetové aplikace - strict Mapník pro MTBO AutoPilot

Tyto webové stránky používají soubory cookie

Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského zážitku. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi zásadami používání souborů cookie.
Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webové stránky ukládají do vašeho počítače. Webové stránky používají soubory cookie, aby uživatelům umožnily provádět určité funkce. Soubory cookie, které jsou vyžadovány pro správné fungování webových stránek, je možné nastavovat bez Vašeho svolení a používáním našich webových stránek s nimi souhlasíte. Všechny ostatní soubory cookie je nutné schválit. Svůj souhlas s používáním souborů cookie můžete kdykoli změnit na naší stránce Nastavení cookies.

Odmítnout vše Přijmout vše Přizpůsobit volby
Podrobnosti
  • Nezbytně nutné Umožňují základní funkce webových stránek, jako je přihlášení uživatele a správa účtu. Webové stránky nelze bez nezbytně nutných souborů cookie správně používat.
  • Výkonové Používají se ke sledování toho, jak návštěvníci webové stránky používají, jde např. o analytické soubory cookie. Nelze je použít k přímé identifikaci určitého návštěvníka.
  • Pro cílení Používají se k identifikaci návštěvníků mezi různými webovými stránkami, např. obsahovými partnery a bannerovými sítěmi. Tyto soubory cookie mohou společnosti použít k vytvoření profilu zájmů návštěvníků nebo k zobrazování relevantních reklam na jiných webových stránkách.
  • Funkční Používají se k zapamatování informací o návštěvnících webových stránek, např. jazyka, časového pásma, rozšířeného obsahu.
  • Nezařazené Jsou ty, které nepatří do ostatních kategorií.
Nahoru