MTBO.cz
MTBO - mountain bike orienteering

Soutěžní řád MTBO

Základní ustanovení pro nejvyšší soutěže MTBO u nás.

Soutěžní řád

soutěží ČSOB v MTBO

Soutěžní řád je spolu s Pravidly MTBO a  Mapovým klíčem pro OB základním předpisem pro konání soutěží v MTBO.

Duben 2001
Platnost od 1. 5. 2001

1. Základní ustanovení

1.1 Soutěžní řád soutěží ČSOB v MTBO (SŘ) stanovuje podmínky mistrovských a dlouhodobých soutěží v MTBO na území České republiky, které vypisuje Český svaz orientačního běhu (ČSOB). ČSOB je majitelem marketingových, reklamních a televizních práv těchto soutěží.

1.2 Rozdělení soutěží:
soutěže mistrovské

 • Mistrovství ČR na klasické trati
 • Mistrovství ČR na krátké trati
 • Mistrovství ČR na dlouhé trati
 • Mistrovství ČR v závodě s volným pořadím kontrol
 • Mistrovství ČR štafet
soutěže dlouhodobé
 • Pohár České Republiky

1.3 Pořadatelem soutěží je ČSOB, který může pověřit uspořádáním závodu některý oddíl nebo klub, přitom na oddíl nebo klub může přenést i vyhrazená marketingová, reklamní a televizní práva (nebo jen jejich část), které musí oddíl nebo klub respektovat.

1.4 Náklady soutěží ČSOB v MTBO jsou hrazeny v souladu se Směrnicemi pro hospodaření ČSOB a rozpočtem ČSOB v daném roce rozhodnutím komise MTBO ČSOB.

1.5 Rozpis závodů soutěží ČSOB v MTBO je třeba předložit nejpozději 5 týdnů před konáním závodu ke schválení soutěžní komisi OB.

1.6 Mapy pro závody soutěží ČSOB v MTBO musí být zpracovány v souladu s mapovým klíčem ČSOB.

1.7 Soutěže řídí soutěžní komise MTBO ČSOB.

2. Mistrovství ČR na klasické trati

2.1 Mistrovství ČR na klasické trati je nejvyšší mistrovskou soutěží jednotlivců na klasické trati v MTBO v ČR. Vypisuje se v kategoriích D, H-18, H19 a H40-. Vítěz každé kategorie získává titul Mistr ČR v MTBO na klasické  trati v dané kategorii pro příslušný rok.

2.2 V M ČR na klasické trati startují závodníci, kteří se kvalifikovali podle následujících zásad:

Kategorie D, H-18 a H40-:
V M ČR na klasické trati mohou startovat závodníci se soutěžní licencí MTBO, přičemž jejich účast může být v Prováděcích pokynech k soutěžím ČSOB v MTBO omezena výkonnostními kritérii.
Kategorie H19:
V M ČR na klasické trati mohou startovat závodníci s licencí E.

V M ČR na klasické trati dále mohou startovat závodníci, kteří získají právo startu z Poháru ČR v kategorii H19-39. Způsob určení postupujících závodníků je uveden v Prováděcích pokynech k soutěžím ČSOB v MTBO.

2.3 Soutěžní komise MTBO ČSOB na žádost oddílu může po projednání s příslušnou komisí (komise reprezentace MTBO), povolit závodníkovi start mimo podmínek uvedených v bodě 2.2.

2.4 Závodníci s právem startu se prostřednictvím svých oddílů přihlásí podle rozpisu M ČR na klasické trati.

2.5 Losování startovního pořadí. Startovní pořadí v je určeno veřejným losováním večer před závodem. Jsou-li ve startovním pořadí vylosováni za sebou 2 závodníci z jednoho oddílu, upraví se startovní pořadí tak, aby mezi nimi startoval nejméně 1 závodník jiného oddílu. Je-li to možné, tak ten, který byl vylosován bezprostředně za nimi.

2.6 Startovní interval v M ČR na klasické trati jsou 4 minuty ve všech kategoriích.

2.7 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích:

 • D: 70-80 minut
 • H19: 100-120 minut
 • H-18: 60-80 minut
 • H40-: 75-90 minut

2.8 M ČR MTBO na klasické trati je otevřeno pro zahraniční účastníky.

2.9 Případný veřejný závod v tomtéž prostoru  může probíhat současně s M ČR MTBO na klasické trati. Tratě veřejného závodu nesmí být totožné se žádnou tratí M ČR MTBO na klasické trati.

3. Mistrovství ČR MTBO na krátké trati

3.1 Mistrovství ČR MTBO na krátké trati je nejvyšší mistrovskou soutěží jednotlivců v MTBO na krátké trati v ČR. Vypisuje se v kategoriích D, H-18, H19 a H40-. Vítěz každé kategorie získává titul Mistr ČR v MTBO na krátké trati v dané kategorii pro příslušný rok.

3.2 V M ČR v MTBO na krátké trati startují závodníci, kteří se kvalifikovali podle následujících zásad:

 1. Kategorie D, H-18 a H40-: V M ČR na krátké trati mohou startovat závodníci se soutěžní licencí MTBO
 2. Kategorie H19: V M ČR na klasické trati mohou startovat závodníci s licencí E.

3.3 Soutěžní komise OB na žádost oddílu může po projednání s příslušnou komisí (komise reprezentace MTBO) povolit závodníkovi start mimo omezení v bodě 3.2.

3.4 Závodníci s právem startu se prostřednictvím svých oddílů přihlásí podle rozpisu M ČR na krátké trati.

3.5 M ČR MTBO na krátké trati je otevřeno pro zahraniční účastníky.

3.6 Startovní interval na M ČR MTBO na krátké trati je 4 minuty.

3.7 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích:

 • D: 35-45 minut
 • H19: 40-50 minut
 • H-18: 35-45 minut
 • H40-: 35-45 minut

4. Mistrovství ČR MTBO na dlouhé trati

4.1 Mistrovství ČR MTBO na dlouhé trati je nejvyšší mistrovskou soutěží v orientačním běhu v ČR MTBO na dlouhé trati. Vypisuje se v kategoriích D, H-18, H19 a H40-. Vítěz každé kategorie získává titul Mistr ČR v MTBO na dlouhé trati v dané kategorii pro příslušný rok. 

4.2 V M ČR v MTBO na krátké trati startují závodníci, kteří se kvalifikovali podle následujících zásad:

 1. Kategorie D, H-18 a H40-: V M ČR na krátké trati mohou startovat závodníci se soutěžní licencí MTBO
 2. Kategorie H19: V M ČR na klasické trati mohou startovat závodníci s licencí E.

4.3 Soutěžní komise OB na žádost oddílu může po projednání s příslušnou komisí (komise reprezentace MTBO) povolit závodníkovi start mimo omezení v bodě 4.2.

4.4 Závodníci s právem startu se prostřednictvím svých oddílů přihlásí podle rozpisu závodu.

4.5 Startovní pořadí v jednotlivých kategoriích na M ČR na dlouhé trati se určuje losováním. V kategorii D jsou závodnice s licencí E nalosovány ob jednu na konec startovního pole. Pokud je Mistrovství zároveň závodem PČR MTBO, je  startovní pořadí kategorie H19 určeno rozlosováním PČR kategorie HE pro daný závod.

4.6 Startovní interval na M ČR na dlouhé trati jsou minimálně 4 minuty. Bude-li použita stavba tratí na několika rovnocenných okruzích, je na každém okruhu minimální startovní interval 4 minuty. Výjimky schvaluje soutěžní komise (závody s hromadným startem, závody využívající na okruzích rozdělovací metody, apod.).

4.7 M ČR na dlouhé trati je otevřeno pro zahraniční účastníky.

4.8 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích:

 • D: 100-120 minut
 • H19: 140-180 minut
 • H-18: 100-120 minut
 • H40-: 100-120 minut

4.9 Případný další závod v tomtéž prostoru může probíhat současně s M ČR. Tratě tohoto závodu nesmí být totožné se žádnou tratí M ČR.

5. Mistrovství ČR v závodě s volným pořadím kontrol

5.1. Mistrovství ČR MTBO v závodě s volným pořadím kontrol je nejvyšší mistrovskou soutěží jednotlivců MTBO v závodě s volným pořadím kontrol v ČR. Vypisuje se v kategoriích D, H-18, H19 a H40-. Vítěz každé kategorie získává titul Mistr ČR v MTBO v závodě s volným pořadím kontrol v dané kategorii pro příslušný rok.

5.2 V M ČR v MTBO v závodě s volným pořadím kontrol startují závodníci, kteří se kvalifikovali podle následujících zásad:

 1. Kategorie D, H-18 a H40-: V M ČR MTBO v závodě s volným pořadím kontrol mohou startovat závodníci se soutěžní licencí MTBO
 2. Kategorie H19: V M ČR MTBO v závodě s volným pořadím kontrol mohou startovat závodníci s licencí E.

5.3 Soutěžní komise OB na žádost oddílu může po projednání s příslušnou komisí (komise reprezentace MTBO) povolit závodníkovi start mimo omezení v bodě 5.2.

5.4 Závodníci s právem startu se prostřednictvím svých oddílů přihlásí podle rozpisu závodu.

5.5 Startovní pořadí v jednotlivých kategoriích na M ČR na dlouhé trati se určuje losováním. V kategorii D jsou závodnice s licencí E nalosovány ob jednu na konec startovního pole. Pokud je Mistrovství zároveň závodem PČR MTBO, je  startovní pořadí kategorie H19 určeno rozlosováním PČR kategorie HE pro daný závod.

5.6 Startovní interval na M ČR MTBO v závodě s volným pořadím kontrol jsou minimálně 4 minuty.

5.7 M ČR MTBO v závodě s volným pořadím kontrol je otevřeno pro zahraniční účastníky.

5.8 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích:

 • D: 50-60 minut
 • H19: 80-90 minut
 • H-18: 45-60 minut
 • H40-: 60-70 minut

5.9. Kontroly musí být v mapě označeny identifikací kódem i určeným pořadím ražení ve startovním průkaze, tj.1-31, 2-38, 3-43 apod., v případě elektronického ražení  se takto zlepší identifikace kontroly na mapě. 

5.10 Případný další závod v tomtéž prostoru může probíhat současně s M ČR. Tratě tohoto závodu nesmí být totožné se žádnou tratí M ČR.

6. Mistrovství ČR štafet

6.1 Mistrovství ČR MTBO štafet je nejvyšší mistrovskou soutěží oddílových tříčlenných štafet v MTBO v ČR. Ve štafetě je povoleno hostování maximálně jednoho člena jiného oddílu. Mistrovství ČR MTBO štafet se vypisuje v kategoriích D a H. Vítěz každé kategorie získává titul Mistr ČR v MTBO štafet v dané kategorii pro příslušný rok.

6.2 M ČR je otevřeno pro zahraniční štafety.

6.6 Předpokládané celkové časy štafety v jednotlivých kategoriích:

 • D: 40-50 minut
 • H: 60-70 minut

7. Pohár České Republiky

7.1 Pohár ČR je dlouhodobá soutěž v MTBO pro závodníky kategorií D, H –18, HE, H19-39, H40-.

7.2 Startovní pořadí.

Soutěžní komise MTBO ČSOB provede rozlosování závodníků kategorie HE v jednotlivých závodech PČR. (průměr startovních pořadí každého závodníka bude přibližně stejný). Pokud je závodem PČR MČR na klasické trati, platí pro určení startovního pořadí tohoto závodu bod 2.5.Startovní pořadí je pro pořadatele závodů závazné, pro závodníky nepřihlášené k závodu se místo nevynechává, závodníci ze stejného oddílu mohou startovat po sobě. V případě startu závodníků, kteří nejsou přihlášeni do dlouhodobé soutěže (zahraniční účastníci), jsou tito závodníci vylosováni před závodníky startujícími v dlouhodobé soutěži. Před závodníky řádně vylosované jsou zařazeni i závodníci dodatečně přihlášení. Startovní čas prvního řádně vylosovaného závodníka je 020.

Rozlosování kategorií H19-39, H-18, H40- a D je provedeno pořadatelem. Jsou-li ve startovním pořadí vylosováni za sebou 2 závodníci z jednoho oddílu, upraví se startovní pořadí tak, aby mezi nimi startoval nejméně 1 závodník jiného oddílu. Je-li to možné, tak ten, který byl vylosován bezprostředně za nimi. V kategorii D jsou závodnice s licencí E nalosovány ob jednu na konec startovního pole.

7.3 Startovní intervaly:

 • D: Minimálně 4 minuty
 • HE: 4 minuty
 • H19-39: Minimálně 2 minuty
 • H-18: Minimálně 4 minuty
 • H40-: Minimálně 4 minuty

7.4 Celkové hodnocení Poháru ČR:

Do Poháru ČR se hodnotí výsledky ze závodů zařazených do soutěže v souladu s Prováděcími předpisy.  Do celkového hodnocení závodníka se počítá součet nejvyšších bodových hodnot získaných z nadpoloviční většiny závodů zařazených do Poháru ČR (přesný počet určí prováděcí předpisy). Závodníci jsou v hodnocení seřazeni podle počtů bodů sestupně. V případě shodného nenulového součtu bodů rozhodne o pořadí závodníků menší počet započítaných průměrů, následně pak porovnání nejvyšší bodové hodnoty dosažené v kterémkoliv závodě soutěže. V případě nulového součtu bodů rozhodne o pořadí závodníků nejlepší umístění dosažené v kterémkoliv závodě soutěže.

Do Poháru ČR jsou zařazeni všichni registrovaní závodníci, kteří dokončili  alespoň jeden závod.

7.5  Hodnocení v jednotlivých závodech PČR:
V každé kategorii boduje prvních 30 závodníků, kteří získávají následující body: 70, 63, 57, 52, 48, 45, 42, 39, 36, 33, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ostatní závodníci získávají 0 bodů.

7.6  Rozhodnutím soutěžní komise může být udělen průměr bodů:

 1. závodníkům oddílu pořádajícího závod - požadavek na zápočet průměru uvede pořadatel seznamem jmen a registračních čísel za výsledky příslušné kategorie závodu
 2. závodníkům, kteří v souladu s Pravidly OB mohou mít znatelnou výhodu před ostatními - požadavek na zápočet průměru uvede pořadatel seznamem jmen a registračních čísel za výsledky příslušné kategorie závodu
 3. v případě technické závady průběhu závodu závodníkům, jimž tato závada ovlivnila výsledek

Počet možných započítaných průměrů a počet závodů z nichž se průměrná hodnota bodů vypočte je upřesněn v prováděcích pokynech

          

Počet možných započítaných průměrů do celkového hodnocení Poháru ČR nesmí být větší než počet započítaných závodů.

7.7  Zisk licence E. Licenci E získávají závodníci
 • v kategorii D na 1.-12. místě celkového hodnocení PČR
 • v kategorii HE na 1.-30. místě celkového hodnocení PČR
 • v kategorii H 19-39 na 1.-15. místě celkového hodnocení PČR

Soutěžní komise MTBO může licenci „E“ v odůvodněných případech výjimečně udělit na žádost závodníka

7.8  Doporučené časy vítězů

  Klasická trať Krátká trať Dlouhá trať Volné pořadí kontrol
(zkrácená)
Volné pořadí kontrol
(klasická)
D 70-80 minut 35-45 minut 100-120 minut 45-55 minut 50-60 minut
H-18 60-80 minut 35-45 minut 100-120 minut 45-55 minut 45-60 minut
HE 100-120 minut 40-50 minut 140-180 minut 50-60 minut 80-90 minut
H19-39 80-100 minut 40-50 minut 120-140 minut 50-60 minut 70-80 minut
H40- 75-90 minut 35-45 minut 100-120 minut 45-55 minut 60-70 minut

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Soutěžní řád soutěží ČSOB v MTBO platí od 1.5. 2001 a platí do odvolání. Vydáním tohoto soutěžního řádu se ruší platnost dříve vydaného soutěžního řádu i jeho změn a doplňků.

8.2. Případné změny a doplňky SŘ provádí na návrh soutěžní komise MTBO komise MTBO ČSOB. Prováděcí předpisy k soutěžím ČSOB v orientačním běhu pro jednotlivé roky vydává soutěžní komise MTBO vždy před zahájením soutěží.

| Zobrazeno 5392x | Informace | Alda Linhart
Český pohár MTBO podporují
HAVEN, Slime, Joe´s, FOSS, Gipiemme, Recon, CamOne, Airhole, Jetblack Sporticus, potřeby pro orientační běh a MTBO
MIRY, mapník, mapníky, mapholders, mapholder, mapboards, mapboard, map, cardholder, portamapas, MTBO, MTB, mountain bike orienteerin, ski orienteering, ski-o Zdraví v láhvi - Kitl Astera, s.r.o. - zakázková výroba uměleckého skla, skleněné trofeje, ocenění a dárky, design, life style, art deco ForRide.cz, vše pro jízdu na kole, cyklo e-shop Webové stránky, Internetové aplikace - strict Mapník pro MTBO AutoPilot
Nahoru