MTBO.cz
MTBO - mountain bike orienteering

Jak jsem reklamoval prasklý rám (vol. II.) aneb Trvejte na svých právech za každou cenu

Dne 15. 2. 2006 skončila cela anabáze s mým prasklým rámem. Pokusím se v následujících řádcích zachytit časovou posloupnost věcí. Navazuji volně na předchozí díl, který skončil v lednu 2004 tím, že ztroskotaly veškeré pokusy o smír a mimosoudní řešení mé reklamace.

přípravy na soud | soud | happy end a poučení | časový přehled událostí

Přípravy na podání žaloby

Navštěvuji advokáta a vysvětluji mu celou situaci. Má pochopení, sám jezdí na kole. Nicméně mi doporučuje nechat zpracovat znalecký posudek, na jehož základě bychom se ještě mohli pokusit o mimosoudní vyrovnání. Pak případně podepíši plnou moc a ponechám všechny kroky na něm. Dohlédne alespoň na formální správnost podání žaloby. Samozřejmě, že to něco stojí. Upozorňuje mne na rozika spojená se soudní pří, i když se domnívá, že jsem v právu.

Znalecký posudek

Sháním se po nějakém znalci, který by byl pro můj případ nejvhodnějsí. Strojírenství, sportovní potřeby, cyklistika? Vůbec netuším v jakém oboru znalce hledat. Na www.justice.cz v seznamu znalců zadávám heslo "cyklistik". Vybírám znalce z Prahy, který má specializaci "výzbroj a výstroj na lyžování, tenis, cyklistika, kanoistiku, jachting, míčové hry, atletiku windsurfing a ostatní tělovýchovné činnosti" (ing. Ladislav Dítě). Volám mu, domlouvám podrobnosti a pídím se po odhadu kolik to asi bude stát (cca 1.500,- Kč).

Vezu kolo do Prahy. Cca za 14 dní je posudek hotový. Nakonec stál "jen" 1.365,- Kč a co bylo nejdůležitější, tak potvrdil moji doměnku, že jsem v právu. Stručný závěr byl, že "... příčinou poškození rámu byl únavový lom od běžného provozu a cyklického zatěžování obvyklými silami při provozu horského kola..." Znalec dodává, že vychází i ze závěrů konzultace s Doc. Ing. Milanem Růžičkou z katedry mechaniky Fakulty strojního inženýrství v Praze. Tím mě 100% uklidnil a já si myslel, že snad přesvědčí i pana Malého. Nestalo se tak a návrh na slevu z kupní ceny byl opět odmítnut.

Soudní pře začíná

Posílen dobrým výsledkem znaleckého posudku vyrážím za advokátem, podepisuji mu plnou moc a předávám veškeré materiály. 23. dubna 2004 podává můj zástupce žalobu na vydání Platebního rozkazu, ke které dokládá kromě jiného také zmíněný znalecký posudek. Ptal jsem se co bude dál? Odpověď zněla, že teď nezbývá než čekat.

Odpor MM a jejich znalecký posudek

Městský soud skutečně vydal platební rozkaz za necelé 3 měsíce od podání žaloby (to je rychlost...). Pak zřejmě poměrně dlouho trvalo, než se tento podařilo panu Malému doručit, protože odpor proti tomuto platebnímu rozkazu je datován až 25. listopadu 2004. Co je ale zajímavé, že k němu MM dokládá také inkriminovaný znalecký posudek od znalce Bořivoje Nakládala z ledna 2004, na jehož základě vlastně zamítnul pan Malý reklamaci a mně ho tehdy nakonec odmítnul ukázat. Dodnes nechápu proč. Kdyby mi ho v lednu 2004 ukázal, pravděpodobně bych se zdržel dalších kroků, protože jeho závěr vyzněl mírně ve prospěch firmy MM.

Pan Nakládal tvrdí, že "... bylo zjištěno obloukové prohnutí spodní rámové trubky směrem do středu základního rámového trojúhelníku, které může vzniknout pouze neadekvátním používáním kola..." Toto prohnutí se prý "... dříve nebo později projeví takovýmto spontánním rozlomením, ke kterému došlo v místě, které je jízdou v terénu vibracemi vidlice nejvíce namáháno." Zajímavé jsou také případy, jak k takovému prohnutí může dojít (viz. znalecký posudek).

Další vývoj případu přesně předpověděl můj zástupce. Jen nebyl schopen předpovědět časové horizonty. Obrnil jem se trpělivostí. Jinak to opravdu v našem soudnictví nejde. Mezi tím jsem si samozřejmě dávno pořídil rám jiný (FORT), na kterém jezdím od r. 2004.

Soudní líčení

V lednu 2005 proběhlo soudní líčení v Brně, na kterém se nás snažila soudkyně přesvědčit o výhodnosti jiného řešení. Navrhli jsme, že od žaloby ustoupíme, když mi firma zaplatí 5.000,- Kč a 50% z dosavadních skutečných nákladů. Pan Malý nechtěl ani slyšet a trval na tom, že jsem vlastně něco jako Michal Prokop, který navíc jezdí nazdařbůh lesem a skáče ze skály na skálu a co nejhůř, že jsem si k tomu vybral jejich horské kolo, které se k tomu rozhodně nehodí. Dopadlo to dle očekávání. Bez nějakého výsledku nás soudkyně propustila s tím, že nařídí vypracování dalšího znaleckého posudku a že nás to bude určitě něco stát.

Zopakoval jsem písemně svůj pokus o smír za stejných podmínek jako u soudu. Bezvýsledně. Za čas (už nevím přesně kdy) přišla výzva k zaplacení zálohy na znalecký posudek ve výši 2.500,- Kč. Zaplatil jsem a 11. července (půl roku po líčení!) přišla žádost o zaslání rámu na adresu SVÚM (Státní výzkumný ústav materiálu) v Praze. Zaslal jsem a dál čekal...

Rozhodující znalecký posudek

Na konci září 2005 přišel na Městský soud v Brně rozhodující znalecký posudek od SVÚM. Před tím požádali mého zástupce, zda mohou rám rozřezat, aby odhalili příčinu zlomu. V posudku je kromě pár zvětšenin fotografií lomu (laikovi nic neříkajících) také závěr a ten mě opravdu potěšil:

Ke vzniku porušení rámu jídního kola došlo postupným šířením trhliny vzniklé za provozu v přechodu sváru do základního materiálu trubky. Postupné šíření po cca 70% obvodu trubky svědčí o tom, že ke vzniku trhliny nedošlo násilným jednorázovým přetížením rámu. Přechod svárového spoje patří k nejvíce namáhané oblasti a je z konstrukčního hlediska nejslabším článkem.

Abych si ušetřil další den dovolené a cestu do Brna oslovuji ústně p. Malého s nabídkou mimosoudního vyrovnání, tentokrát za podmínek uhrazení plné částky a všech reálných nákladů. Předpokládal jsem, že posudek četl a konečně uzná, že bude toto řešení nejrychlejší a pro něj také nejlevnější. Odmítá a zdá se, že stále nevěří tomu, že jsem rozhodnut dotáhnout celý případ do konce.

Happy End a poučení

Stále čekám na další krok soudu. Místo toho mi začátkem února volá přímo pan Malý s tím, že by tedy přistoupil na mimosoudní vyrovnání a abych mu specifikoval podmínky, za kterých stáhneme žalobu. Zrejmě se k tomuto kroku odhodlal po konzultaci se svým zástupcem nebo si pozorně přečetl všechny posudky a odhadl reálně své šance v případném dalším soudním líčení. Ať tak či tak, měl jsem obrovský pocit zadostiučení. Dokonce se mi snad vrátí i prostředky, které jsem do celého případu za poslední 2 roky nacpal!

Naštěstí nebylo daleko od slov k činům a na účet zástupce zaplatil pan Malý 14. února 2006 celkovou vypočtenou částku 17.782,- Kč. Zástupce tedy stáhnul žalobu a 30. března 2006 zastavila soudkyně celé řízení a navíc nařídila MM zaplatit náklady řízení ve výši 1.665,- Kč. Celkem tedy celá akce vyšla firmu MM zhruba na dvojnásobek oproti žádané částce. A to jsem byl ještě poměrně vstřícný, protože jsme požadovali pouze reálné náklady a nesnažili jsme se vyčíslit náklady v obvyklé výši a vynechali úroky.

Poučení z krizového vývoje

Právě kvůli poučení jsem celou anabázi podrobně popsal a věnoval tomu tolik času. Já jsem poučen, trochu mi stouplo "spotřebitelské sebevědomí", stal jsem se členem SOS (Sdružení obrany spotřebitelů), získal jsem pocit zadostiučení, zkušenost se soudní pří a vložené finanční prostředky.

Kromě toho jsme snad upozornil ostatní zákazníky na nebezpečí vyplývající z koupě kola od jednoho "podnikatele" (pár stejně postižených se mi ozvalo) a naznačil cestu kudy se vydat, když už dojde k situaci, že koupená věc přestane fungovat. Nutno dodat, že u slušných podnikatelů není většiny kroků potřeba. Přesvědčily mě o tom rozhovory s některými z nich na téma mého problému. Pokusím se stručně shrnout zásady, kterými se dnes řídím a doporučuji čtenářům totéž:

 1. Za každých okolností trvejte na svých právech!
 2. Pokud si s něčím nevíte rady, ptejte se (např. SOS)!
 3. Dejte přednost značkám s dobrou pověstí a tradicí!
 4. S reklamací vždy běžte za prodejcem a trvejte na písemném protokolu!
 5. V případě nutnosti braňte svá práva u soudu!

Jen důsledným přístupem ke svým právům můžeme vybudovat prostředí, ve kterém se nebudou prodávat a vyrábět šunty a zákazník dotane za své peníze zboží, které bude sloužit déle než "jen" po dobu zákonné záruční doby. Na tomto místě také děkuji všem, kteří mi pomohli dovést vše do zdárného konce ať už přímo (advokát Petr Fišer) nebo nepřímo (média, ostatní).

Shrnutí celého případu

Jednotlivé události jsem chronologicky seřadil, aby bylo také jasné, jak nám hezky a rychle fungují soudy a jakým způsobem se může "podnikatel" bránit proti právu spotřebitele natahováním případu.

 • 14/04/2000: Zakoupení jízdního kola přímo u firmy MM s.r.o. (dříve dovozce kol Giant, nyní Acstar) (dokument)
 • 17/07/2003: Praskla spodní rámová trubka
 • 22/07/2003: První kontakt s firmou Progress Cycle a reklamace (e-mailem) na základě fotografií
 • 28/07/2003: Zamítnutí reklamace firmou Progress Cycle (e-mailem) z důvodu výměny vidlice za odpruženou
 • 15/08/2003: Reklamace (písemně) a předání rámu u firmy Progress Cycle (současný dovozce kol Giant) v Praze
 • 04/09/2003: Zamítnutí neoprávněné reklamace firmou Progress Cycle z důvodu vystavení extrémní námaze (dokument)
 • 10/11/2003: Reklamace (písemně) a předání rámu u firmy MM s.r.o. (dříve dovozce kol Giant, nyní Acstar)
 • 15/12/2003: Sepsání nového reklamačního listu s datem 15. 12. 2003 kvůli prodloužení lhůty na vyřízení (majitel firmy na služební cestě). Prodejcem neuveden návrh na vyřízení reklamace.
 • 12/01/2004: Vyjádření k reklamaci od MM s.r.o.: neuznává se na základě znaleckého posudku - nesprávné používání, neúměrné opotřebování a nešetrné zacházení se zbožím.
 • 19/02/2004: Na moji žádost vypracován znalecký posudek u Ing. Ladislava Dítě (soudní znalec, obor sport a ekonomika) v Praze. Cena posudku: 1365,- Kč
 • 23/02/2004: Posílám do MM s.r.o. pokus o smír a návrh na slevu z kupní ceny 10.000,- Kč.
 • 27/03/2004: Zamítnutí návrhu na slevu firmou MM.
 • 23/04/2004: Prostřednictvím zástupce podávám žalobu na vydání Platebního rozkazu
 • 12/07/2004: Městský soud v Brně vydal platební rozkaz.
 • 25/11/2004: MM podává Odpor proti platebnímu rozkazu a dokládá znalecký posudek Bořivoje Nakládala (soudní znalec) z 5. 1. 2004
 • 26/01/2005: Jednání u Městského soudu v Brně. Nabídnut smír za zaplacení 50% žalované částky + 50% nákladů.
 • 01/02/2005: Posílám do MM další pokus o smír za podmínky zaplacení 50% nákladů + 5.000,- Kč. . Odmítnuto.
 • 22/06/2005: Soudkyně objednává Znalecký posudek k posouzení příčin lomu rámu jízdního kola u SVÚM (Státní výzkumný ústav materiálu) v Praze. Uhradil jsem zálohu na tento posudek 2.500,- Kč.
 • 11/07/2005: Výzva SVÚM k zaslání rámu k posouzení do Prahy.
 • 27/09/2005: SVÚM (oddělení pevnosti) vypracoval Technickou zprávu s fotografiemi lomové plochy.
 • 12/11/2005: Na základě technické zprávy (vyzněla v můj prospěch) na veletrhu Sport Life v Brně nabízím panu Malému ústně smír za podmínek uhrazení 10.000,- Kč + 50% nákladů. Kategoricky odmítá.
 • 03/02/2006 Pan Malý z MM mi telefonuje a hodlá přistoupit na mimosoudní vyrovnání za podmínky zaplacení reálných nákladů a slevy 10.000,- Kč.
 • 14/02/2006: Firma MM zaplatila celkovou vypočtenou částku 17.782,- Kč na účet právního zástupce. Podniknuty kroky k zastavení řízení.
 • 30/03/2006: Předsedkyně Městskéhou soudu zastavila řízení a nařídila MM zaplatit náklady na řízení ve výši 1.665,- Kč.

Aleš Linhart

| Zobrazeno 10263x | Hardware

Komentáře článku

Napsat nový komentář
Aldůf fanoušek |
No konečně ňákej vodvaz článek. Už teď se těšim na vol.III
Sváťa |
pohled z druhé strany
Ahoj Aldo, gratuluji. Na tvoji anbázi pohlížím i z druhé strany a snažím se pochopit kroky pana Malého, který bránil kvalitu jím prodávaného zboží. Diskutabilní je v jaké rychlosti a jak otevřeně s Tebou jednal. Jasné je, že v momentě, kdy soudní znalecký posudek potvrdil Tvoji oprávněnost reklamace, jeho postoj a liknavost zřetelně vypovídá jaký je pan Malý "obchodník". Sváťa
Alda |
Re: pohled z druhé strany
Jasne, tomu samozrejme rozumim. Obavamse ale ze v tomto pripade svoji roli taky hralo to, ze se p. maly nejak rozesel s firmou Giant. Duvody proc se vyhradnim zastupem stal Progress cycle mi samozreme nejsou znamy. Jen vim, ze on osobne mel asi problem poslat zbozi vyrobci a vse by vlastne tahl na sve triko. To ovsem neni problem koncoveho zakaznika a to si musi resit on s firmou Giant. Dalsi zvlastbnosti je, ze Giant daval na ramy zaruku 5 let a MM zvysila sama na 10 let. To je samozrejme marketingovy tah a pokud tuto kvalitu ramy nemaji je treba nest za toto zvyhodneni na trhu odpovednost. V tomto pripade byl ram v zaruce at tak ci tak.
Alda |
Pojisteni pravni ochrany
Nechci tady delat nejakou reklamu, sam zatim jejich sluzby nevyuzivam, ale na bikeforu me zaujal jeden clovek, ktery resi vse s pomoci DASu. Za 1300,-/rok pojisteni pravni ochrany pro soukrome osoby a celou jejich rodinu. Pripada mi, ze by to mohlo taky byt reseni pro lidi, kteri nemaji cas a prehled v pravnich radech. A to nejen v pripade reklamaci zbozi.
léda |
ironman
gratuluju, obdivuju tvoji výdrž a raduju se nad šťastným koncem, dobře za každého vytvalce!!! kdysi jsem ještě pod dojmem víry ve šťastné konce doporučil tchyni soudit se se zaměstnavatelem proti neoprávněné výpovědi.... absolvovala podobný maraton, zvítězila u soudu, jenom p.Podnikatel si samozřejmě aktiva uklidil mimo dosah naší spravedlnosti, a tak po vší špíně, kterou si užila, dočkala se pouze morálního vítězství...
Český pohár MTBO podporují
HAVEN, Slime, Joe´s, FOSS, Gipiemme, Recon, CamOne, Airhole, Jetblack Sporticus, potřeby pro orientační běh a MTBO
MIRY, mapník, mapníky, mapholders, mapholder, mapboards, mapboard, map, cardholder, portamapas, MTBO, MTB, mountain bike orienteerin, ski orienteering, ski-o Webové stránky, Internetové aplikace - strict Astera, s.r.o. - zakázková výroba uměleckého skla, skleněné trofeje, ocenění a dárky, design, life style, art deco ForRide.cz, vše pro jízdu na kole, cyklo e-shop Mapník pro MTBO AutoPilot
Nahoru